Hodаj pokrаj mene i sаmo budi moj prijаtelj.


hodj-pokrj-mene-i-smo-budi-moj-prijtelj
alber kamihodаjpokrаjmenesаmobudimojprijаteljhodаj pokrаjpokrаj menemene ii sаmosаmo budibudi mojmoj prijаteljhodаj pokrаj menepokrаj mene imene i sаmoi sаmo budisаmo budi mojbudi moj prijаteljhodаj pokrаj mene ipokrаj mene i sаmomene i sаmo budii sаmo budi mojsаmo budi moj prijаteljhodаj pokrаj mene i sаmopokrаj mene i sаmo budimene i sаmo budi moji sаmo budi moj prijаtelj

Nemoj hodati iza mene; možda te neću znati voditi. Nemoj hodati ispred mene; možda te neću znati slijediti. Prosto hodaj pored mene i budi mi prijatelj. -Alber Kami
nemoj-hodati-iza-mene-moda-te-neu-znati-voditi-nemoj-hodati-ispred-mene-moda-te-neu-znati-slijediti-prosto-hodaj-pored-mene-i-budi-mi-prijatelj
Ako si kamen budi ljubak, ako si biljka budi osjetljiv, ako si čovjek budi ljubav. -Viktor Igo
ako-kamen-budi-ljubak-ako-biljka-budi-osjetljiv-ako-ovjek-budi-ljubav
Prokleto je to zlo da bilo kojeg čoveka obuzme predmet izučavanja kao što je moj mene. -Čarls Darvin
prokleto-to-zlo-da-bilo-kojeg-oveka-obuzme-predmet-izuavanja-kao-to-moj-mene
Nisam te nikad štedeo i nisam umeo stati ni ostati. Šta će od mene postati, mali anđele moj? -Đorđe Balašević
nisam-te-nikad-tedeo-i-nisam-umeo-stati-ostati-e-od-mene-postati-mali-anele-moj
Ko voli mene, mora da voli i moj stomak! :33 :P
ko-voli-mene-mora-da-voli-i-moj-stomak-33-p