Hoćemo da vjerujemo da ima ljudi koji mogu više od onog što je obično. I bio je takav, u izvjesnom smislu, mogao je bar po tome kako je primao sve što mu se dešavalo. Osmijehom se namirivao za gubitke, stvorio svoje unutrašnje bogatstvo, vjerovao da u životu nema samo pobjeda i poraza,da postoji i disanje, i gledanje, i slušanje, i riječ i ljubav, i prijateljstvo, i običan život,koji mnogo zavisi samo od nas.


hoemo-da-vjerujemo-da-ima-ljudi-koji-mogu-vie-od-onog-to-obino-i-bio-takav-u-izvjesnom-smislu-mogao-bar-po-tome-kako-primao-sve-to-mu-se-deavalo
meša selimovićhoćemodavjerujemoimaljudikojimoguvieodonogtoobičnobiotakavizvjesnomsmislumogaobarpotomekakoprimaosvemusedeavaloosmijehomnamirivaozagubitkestvoriosvojeunutranjebogatstvovjerovaoživotunemasamopobjedaporazadapostojidisanjegledanjesluanjeriječljubavprijateljstvoobičanživotkojimnogozavisinashoćemo dada vjerujemovjerujemo dada imaima ljudiljudi kojikoji mogumogu viševiše odod onogonog štošto jeje običnoi biobio jeje takavu izvjesnomizvjesnom smislumogao jeje barbar popo tometome kakokako jeje primaoprimao svesve štošto mumu sese dešavaloosmijehom sese namirivaonamirivao zaza gubitkestvorio svojesvoje unutrašnjeunutrašnje bogatstvovjerovao dada uu životuživotu nemanema samosamo pobjedapobjeda ipostoji ii disanjei gledanjei slušanjei riječriječ ii ljubavi prijateljstvoi običanmnogo zavisizavisi samosamo odhoćemo da vjerujemoda vjerujemo davjerujemo da imada ima ljudiima ljudi kojiljudi koji mogukoji mogu višemogu više odviše od onogod onog štoonog što ješto je običnoi bio jebio je takavu izvjesnom smislumogao je barje bar pobar po tomepo tome kakotome kako jekako je primaoje primao sveprimao sve štosve što mušto mu semu se dešavaloosmijehom se namirivaose namirivao zanamirivao za gubitkestvorio svoje unutrašnjesvoje unutrašnje bogatstvovjerovao da uda u životuu životu nemaživotu nema samonema samo pobjedasamo pobjeda ipostoji i disanjei riječ iriječ i ljubavmnogo zavisi samozavisi samo od

Postoji mnogo dobrih filmova koji su osvojili Oskara, ali isto tako postoji mnogo dobrih filmova koji nisu. Tvoje je samo da radiš najbolje što možeš. -Klint Istvud
postoji-mnogo-dobrih-filmova-koji-su-osvojili-oskara-ali-isto-tako-postoji-mnogo-dobrih-filmova-koji-nisu-tvoje-samo-da-radi-najbolje-to-moe
Možda pakao ne postoji, ali oni koji sude mogu ga stvoriti, mislim da ljudi precjenjuju, oni precjenjuju sve, moraš da razumeš što ti se dogodilo da bi znao kako da reaguješ. -Čarls Bukovski
moda-pakao-ne-postoji-ali-oni-koji-sude-mogu-ga-stvoriti-mislim-da-ljudi-precjenjuju-oni-precjenjuju-sve-mora-da-razume-to-ti-se-dogodilo-da-bi-znao