Hollywood je mesto gde će vam platiti hiljadu dolara za poljubac i 50 centi za dušu.


hollywood-mesto-gde-e-vam-platiti-hiljadu-dolara-za-poljubac-i-50-centi-za-u
merilin monrohollywoodmestogdećevamplatitihiljadudolarazapoljubac50centiduuhollywood jeje mestomesto gdegde ćeće vamvam platitiplatiti hiljaduhiljadu dolaradolara zaza poljubacpoljubac i50 centicenti zaza dušuhollywood je mestoje mesto gdemesto gde ćegde će vamće vam platitivam platiti hiljaduplatiti hiljadu dolarahiljadu dolara zadolara za poljubacza poljubac ipoljubac i 50i 50 centi50 centi zacenti za dušuhollywood je mesto gdeje mesto gde ćemesto gde će vamgde će vam platitiće vam platiti hiljaduvam platiti hiljadu dolaraplatiti hiljadu dolara zahiljadu dolara za poljubacdolara za poljubac iza poljubac i 50poljubac i 50 centii 50 centi za50 centi za dušuhollywood je mesto gde ćeje mesto gde će vammesto gde će vam platitigde će vam platiti hiljaduće vam platiti hiljadu dolaravam platiti hiljadu dolara zaplatiti hiljadu dolara za poljubachiljadu dolara za poljubac idolara za poljubac i 50za poljubac i 50 centipoljubac i 50 centi zai 50 centi za dušu

Hollywood je mesto gdje će vam platiti hiljadu dolara za poljubac i 50 centi za dušu. -Merlin Monroe
hollywood-mesto-gdje-e-vam-platiti-hiljadu-dolara-za-poljubac-i-50-centi-za-u
Prvi poljubac dođe mu kao neka mala matura, posle koje dete prelazi u više razrede, gde se uči viša matematika ljubavi sa svim poznatim i nepoznatim količinama. -Branislav Nušić
prvi-poljubac-doe-mu-kao-neka-mala-matura-posle-koje-dete-prelazi-u-vie-razrede-gde-se-ui-via-matematika-ljubavi-svim-poznatim-i-nepoznatim-koliinama
Vodite računa o svom telu. To je jedino mesto gde možete da živite. -Džim Ron
vodite-rauna-o-svom-telu-to-jedino-mesto-gde-moete-da-ivite
Guca – jedino mesto u svetu gde stranci igraju kako Srbi sviraju.
guca-jedino-mesto-u-svetu-gde-stranci-igraju-kako-srbi-sviraju
Kuće izgore, imanja propadnu, novac se zameni, biblioteke rasture, ali mesto rođenja uvek ti je upisano u pasoš ma gde putovao. -Momo Kapor
kue-izgore-imanja-propadnu-novac-se-zameni-biblioteke-rasture-ali-mesto-roenja-uvek-ti-upisano-u-paso-gde-putovao