Hollywood je mesto gdje će vam platiti hiljadu dolara za poljubac i 50 centi za dušu.


hollywood-mesto-gdje-e-vam-platiti-hiljadu-dolara-za-poljubac-i-50-centi-za-u
merlin monroehollywoodmestogdjećevamplatitihiljadudolarazapoljubac50centiduuhollywood jeje mestomesto gdjegdje ćeće vamvam platitiplatiti hiljaduhiljadu dolaradolara zaza poljubacpoljubac i50 centicenti zaza dušuhollywood je mestoje mesto gdjemesto gdje ćegdje će vamće vam platitivam platiti hiljaduplatiti hiljadu dolarahiljadu dolara zadolara za poljubacza poljubac ipoljubac i 50i 50 centi50 centi zacenti za dušuhollywood je mesto gdjeje mesto gdje ćemesto gdje će vamgdje će vam platitiće vam platiti hiljaduvam platiti hiljadu dolaraplatiti hiljadu dolara zahiljadu dolara za poljubacdolara za poljubac iza poljubac i 50poljubac i 50 centii 50 centi za50 centi za dušuhollywood je mesto gdje ćeje mesto gdje će vammesto gdje će vam platitigdje će vam platiti hiljaduće vam platiti hiljadu dolaravam platiti hiljadu dolara zaplatiti hiljadu dolara za poljubachiljadu dolara za poljubac idolara za poljubac i 50za poljubac i 50 centipoljubac i 50 centi zai 50 centi za dušu

Hollywood je mesto gde će vam platiti hiljadu dolara za poljubac i 50 centi za dušu. -Merilin Monro
hollywood-mesto-gde-e-vam-platiti-hiljadu-dolara-za-poljubac-i-50-centi-za-u
Pravi muškarac ne j**e hiljadu žena…već jednu na hiljadu načina.. xD
pravi-mukarac-ne-je-hiljadu-enave-jednu-na-hiljadu-naina-xd
Spokojstvo koje pesnik oseća posle ispevane pesme ima dušu dušu šumskog mira. -Desanka Maksimović
spokojstvo-koje-pesnik-osea-posle-ispevane-pesme-ima-u-u-umskog-mira
Postoje ljudi koji vam izvade srce i postoje ljudi koji ga vrate na mesto.
postoje-ljudi-koji-vam-izvade-srce-i-postoje-ljudi-koji-ga-vrate-na-mesto
Ne menjaj svoju prirodu. Neki jure za srećom, drugi je stvaraju. Kada ti život stvori hiljadu razloga za plakanje, pokaži mu da imaš hiljadu razloga za osmeh. -Meša Selimović
ne-menjaj-svoju-prirodu-neki-jure-za-sreom-drugi-stvaraju-kada-ti-ivot-stvori-hiljadu-razloga-za-plakanje-pokai-mu-da-ima-hiljadu-razloga-za-osmeh
Od hiljadu proljetnih cvjetova sazrijeva jedva jedan do ploda u jeseni, a od hiljadu ljubavnih zagrljaja jedva i jedan do srdačnog prijateljstva koje umiruje. -Johann Heinrich Pestalozzi
od-hiljadu-proljetnih-cvjetova-sazrijeva-jedva-jedan-do-ploda-u-jeseni-a-od-hiljadu-ljubavnih-zagrljaja-jedva-i-jedan-do-srdanog-prijateljstva-koje