Homo homini lupus est. – Čovjek je čovjeku vuk.


homo-homini-lupus-ovjek-ovjeku-vuk
latinske poslovicehomohominilupusČovjekčovjekuvukhomo hominihomini lupuslupus est– ČovjekČovjek jeje čovjekučovjeku vukhomo homini lupushomini lupus est– Čovjek jeČovjek je čovjekuje čovjeku vukhomo homini lupus est– Čovjek je čovjekuČovjek je čovjeku vuk– Čovjek je čovjeku vuk

Consultor homini tempus utilissimus – Vrijeme je najkorisniji savjetnik čovjekov. -Latinske poslovice
consultor-homini-tempus-utilissimus-vrijeme-najkorisniji-savjetnik-ovjekov