Horoskop nam daje lažnu nadu u koju mi slijepo vjerujemo.


horoskop-nam-daje-nu-nadu-u-koju-mi-slijepo-vjerujemo
poslovice korisnikahoroskopnamdajelažnunadukojumislijepovjerujemohoroskop namnam dajedaje lažnulažnu nadunadu uu kojukoju mimi slijeposlijepo vjerujemohoroskop nam dajenam daje lažnudaje lažnu nadulažnu nadu unadu u kojuu koju mikoju mi slijepomi slijepo vjerujemohoroskop nam daje lažnunam daje lažnu nadudaje lažnu nadu ulažnu nadu u kojunadu u koju miu koju mi slijepokoju mi slijepo vjerujemohoroskop nam daje lažnu nadunam daje lažnu nadu udaje lažnu nadu u kojulažnu nadu u koju minadu u koju mi slijepou koju mi slijepo vjerujemo

Ukoliko ne vjerujemo u slobodu govora ljudi koje preziremo onda ne vjerujemo u nju uopće. -Noam Čomski
ukoliko-ne-vjerujemo-u-slobodu-govora-ljudi-koje-preziremo-onda-ne-vjerujemo-u-nju-uope
Ljudi su spremni da odrežu i vlastitu nogu ako im to daje nadu u neko dobro. -Platon
ljudi-su-spremni-da-odreu-i-vlastitu-nogu-ako-im-to-daje-nadu-u-neko-dobro
Ljudi su spremni da odseku i vlastitu nogu ako im to daje nadu u neko dobro. -Platon
ljudi-su-spremni-da-odsekui-vlastitu-nogu-ako-im-to-daje-nadu-u-neko-dobro
Najveća sreća koju nam može dati ljubav je prvi stisak ruke žene koju volimo. -Stendal
najvea-srea-koju-nam-moe-dati-ljubav-prvi-stisak-ruke-ene-koju-volimo
Molimo pametne i poštene da čuvaju zdravlje i ne gube nadu. Za svaki slučaj. Ako nam niko drugi ne pomogne. -Duško Radović
molimo-pametne-i-potene-da-uvaju-zdravlje-i-ne-gube-nadu-za-svaki-sluaj-ako-nam-niko-drugi-ne-pomogne
Radije bih zabavljao ljude uz nadu da će naučiti nešto, nego ih učio nečemu uz nadu da će se zabaviti uz to. -Volt Dizni
radije-bih-zabavljao-ljude-uz-nadu-da-e-nauiti-neto-nego-ih-uio-neemu-uz-nadu-da-e-se-zabaviti-uz-to