Hrabar vojnik se nikada ne plaši, iako mu je smrt vrlo blizu.


hrabar-vojnik-se-nikada-ne-plai-iako-mu-smrt-vrlo-blizu
hans kristijan andersenhrabarvojniksenikadaneplaiiakomusmrtvrloblizuhrabar vojnikvojnik sese nikadanikada nene plašiiako mumu jeje smrtsmrt vrlovrlo blizuhrabar vojnik sevojnik se nikadase nikada nenikada ne plašiiako mu jemu je smrtje smrt vrlosmrt vrlo blizuhrabar vojnik se nikadavojnik se nikada nese nikada ne plašiiako mu je smrtmu je smrt vrloje smrt vrlo blizuhrabar vojnik se nikada nevojnik se nikada ne plašiiako mu je smrt vrlomu je smrt vrlo blizu

U starosti život tišti, a smrt plaši.Imamo ograničenje, vrlo obeshrabrujuće, ponižavajuće, a to je smrt.Čovek zaista umire. Zato se smrti i plaši. Jedino je živo biće koje od smrti zazire. Jer, samo za njega smrt je konačan nestanak.Otvaraš svoje srce iako znaš da jednog dana može biti slomljeno i u otvaranju srca doživljavaš ljubav i zadovoljstvo koje nikad nisi mislio da je moguće. Uviđaš da je ranjivost jedini način da svom srcu omogućiš da oseti pravi pritisak koji je toliko stvaran da te plaši.I čini mi se, nikad kao noćas nisam gorjela od želje da mi budeš blizu, sasvim blizu. Tik do srca.Tržište nikada nije zasićeno dobrim proizvodom, ali je vrlo brzo zasićeno jednim lošim.