Hrabrom čoveku su dobra i loša sreća kao njegova leva i desna ruka. On koristi obe.


hrabrom-oveku-su-dobra-i-loa-srea-kao-njegova-leva-i-desna-ruka-on-koristi-obe
hrabromčovekusudobraloasrećakaonjegovalevadesnarukaonkoristiobehrabrom čovekučoveku susu dobradobra ii lošaloša srećasreća kaokao njegovanjegova levaleva ii desnadesna rukaon koristikoristi obehrabrom čoveku sučoveku su dobrasu dobra idobra i lošai loša srećaloša sreća kaosreća kao njegovakao njegova levanjegova leva ileva i desnai desna rukaon koristi obehrabrom čoveku su dobračoveku su dobra isu dobra i lošadobra i loša srećai loša sreća kaološa sreća kao njegovasreća kao njegova levakao njegova leva injegova leva i desnaleva i desna rukahrabrom čoveku su dobra ičoveku su dobra i lošasu dobra i loša srećadobra i loša sreća kaoi loša sreća kao njegovaloša sreća kao njegova levasreća kao njegova leva ikao njegova leva i desnanjegova leva i desna ruka

Ljudska je ruka kao na pola pripitomljena životinja, uglavnom je dobra, ali ponekad pobegne i ugrize prvo na šta naiđe. -Stiven King
ljudska-ruka-kao-na-pola-pripitomljena-ivotinja-uglavnom-dobra-ali-ponekad-pobegne-i-ugrize-prvo-na-naie
Šta je potrebno jednom čoveku… Jedna ruka koju može da stegne… I jedno srce koje će moći da ga razume…
potrebno-jednom-oveku-jedna-ruka-koju-moe-da-stegne-i-jedno-srce-koje-e-moi-da-ga-razume
Pa možda sam loša, ali sam savršeno dobra u tome. xDD
pa-moda-sam-loa-ali-sam-savreno-dobra-u-tome-xdd
Svakom je njegova visina najviša. I kad pijanstvo visine zavrti čoveku mozak, onda nema mere ni razlike. Nema viših ni nižih tornjeva. Sve su vrtoglavice jednake. -Ivo Andrić
svakom-njegova-visina-najvia-i-kad-pijanstvo-visine-zavrti-oveku-mozak-onda-nema-mere-razlike-nema-viih-ih-tornjeva-sve-su-vrtoglavice-jednake
vakom je njegova visina najviša. I kad pijanstvo visine zavrti čoveku mozak, onda nema mere ni razlike. Nema viših ni nižih tornjeva. Sve su vrtoglavice jednake. -Ivo Andrić
vakom-njegova-visina-najvia-i-kad-pijanstvo-visine-zavrti-oveku-mozak-onda-nema-mere-razlike-nema-viih-ih-tornjeva-sve-su-vrtoglavice-jednake
Posle svega i dalje drugarica, sa njom priča kao sa ortakom kao da ne zna da ga voli i da je svaka njegova pogrešna reč boli …
posle-svega-i-dalje-drugarica-njom-pria-kao-ortakom-kao-da-ne-zna-da-ga-voli-i-da-svaka-njegova-pogrena-re-boli