Hrabrome pomažu i zvezde.


hrabrome-pomau-i-zvezde
korejske poslovicehrabromepomažuzvezdehrabrome pomažupomažu ii zvezdehrabrome pomažu ipomažu i zvezdehrabrome pomažu i zvezde

Šanse nikad ne pomažu onome koji ne ume da pomogne sam sebi. -Sofokle
anse-nikad-ne-pomau-onome-koji-ne-ume-da-pomogne-sam-sebi
Glavni sastojak zvezde je ostatak tima. -Džon Vuden
glavni-sastojak-zvezde-ostatak-tima
Svi smo mi zvezde i zaslužujemo da sijamo. -Merilin Monro
svi-smo-mi-zvezde-i-zasluujemo-da-sijamo