Hrabrost je biti uplašen na smrt… i ipak osedlati konja.


hrabrost-biti-upla-na-smrt-i-ipak-osedlati-konja
džon vejnhrabrostbitiuplaennasmrt…ipakosedlatikonjahrabrost jeje bitibiti uplašenuplašen nana smrt…smrt… ii ipakipak osedlatiosedlati konjahrabrost je bitije biti uplašenbiti uplašen nauplašen na smrt…na smrt… ismrt… i ipaki ipak osedlatiipak osedlati konjahrabrost je biti uplašenje biti uplašen nabiti uplašen na smrt…uplašen na smrt… ina smrt… i ipaksmrt… i ipak osedlatii ipak osedlati konjahrabrost je biti uplašen naje biti uplašen na smrt…biti uplašen na smrt… iuplašen na smrt… i ipakna smrt… i ipak osedlatismrt… i ipak osedlati konja

Kaligula jeste prvi postavio konja za senatora, ali i mi konja za trku imamo.Niko ne želi da umre. Čak i oni koji žele u raj ne žele da umru da bi otišli tamo. A ipak, smrt je destinacija na koju ćemo svi otići. Niko ne može pobeći. I tako treba da bude, zato što je smrt verovatno najbolji izum života.Jedna smrt je tragedija; smrt miliona je statistika.Ja sam izuzetno strpljiva ako se uzme da će ipak biti po mome na kraju.Ono što mora da bude nije nesreća. Nesreća je samo ono što ne mora biti, a ipak se dogodi. Nesreću uvek izazivaju ljudi. Priroda vlada onim što biti mora.Neka ti smrt, progonstvo i sve ostale nedaće koje ti izgledaju užasne, stalno budu pred očima, a posebno smrt, i ti onda ništa nećeš želeti suviše vatreno.