Hrabrost koja se bori bolja je od slabosti koja traje.


hrabrost-koja-se-bori-bolja-od-slabosti-koja-traje
hegelhrabrostkojaseboriboljaodslabostitrajehrabrost kojakoja sese boribori boljabolja jeje odod slabostislabosti kojakoja trajehrabrost koja sekoja se borise bori boljabori bolja jebolja je odje od slabostiod slabosti kojaslabosti koja trajehrabrost koja se borikoja se bori boljase bori bolja jebori bolja je odbolja je od slabostije od slabosti kojaod slabosti koja trajehrabrost koja se bori boljakoja se bori bolja jese bori bolja je odbori bolja je od slabostibolja je od slabosti kojaje od slabosti koja traje

Očuvaj me od mudrosti koja ne plače, filozofije koja se ne smije i veličine koja se ne klanja pred djecom. -Kahlil Gibran
ouvaj-me-od-mudrosti-koja-ne-plae-filozofije-koja-se-ne-smije-i-veliine-koja-se-ne-klanja-pred-djecom
Ljubav koja počiva na plemenitim motivima, traje večno i čini nas lepim i u stvarnosti. -Ovidije
ljubav-koja-poiva-na-plemenitim-motivima-traje-veno-i-ini-nas-lepim-i-u-stvarnosti
Najbjednija i najtragičnija od svih čovjekovih slabosti nesumnjivo je njegova potpuna nesposobnost predviđanja, koja je u opštoj protivnosti sa tolikim njegovim darovima, vještinama i znanjima. -Ivo Andrić
najbjednija-i-najtraginija-od-svih-ovjekovih-slabosti-nesumnjivo-njegova-potpuna-nesposobnost-predvianja-koja-u-optoj-protivnosti-tolikim-njegovim
U svaku ženu, koja mi se dopada, smrtno se zaljubim. To traje sve dotle, dok se u drugu ne zaljubim još više. -Kazanova
u-svaku-enu-koja-mi-se-dopada-smrtno-se-zaljubim-to-traje-sve-dotle-dok-se-u-drugu-ne-zaljubim-jo-vie