Hrabrost je posebna vrsta znanja i uči nas kako treba da se plašimo onoga čega treba da se plašimo i kako da se ne plašimo onoga čega ne treba da se plašimo.


hrabrost-posebna-vrsta-znanja-i-ui-nas-kako-treba-da-se-plaimo-onoga-ega-treba-da-se-plaimo-i-kako-da-se-ne-plaimo-onoga-ega-ne-treba-da-se-plaimo
platonhrabrostposebnavrstaznanjaučinaskakotrebadaseplaimoonogačeganeplaimohrabrost jeje posebnaposebna vrstavrsta znanjaznanja ii učiuči nasnas kakokako trebatreba dada sese plašimoplašimo onogaonoga čegačega trebatreba dada sese plašimoplašimo ii kakokako dada sese nene plašimoplašimo onogaonoga čegačega nene trebatreba dada sese plašimohrabrost je posebnaje posebna vrstaposebna vrsta znanjavrsta znanja iznanja i učii uči nasuči nas kakonas kako trebakako treba datreba da seda se plašimose plašimo onogaplašimo onoga čegaonoga čega trebačega treba datreba da seda se plašimose plašimo iplašimo i kakoi kako dakako da seda se nese ne plašimone plašimo onogaplašimo onoga čegaonoga čega nečega ne trebane treba datreba da seda se plašimo

Mi se ne plašimo nepoznatog. Ne možemo se bojati nečega što ne poznajemo. Mi se u suštini bojimo da ne izgubimo ono što nam je poznato. Eto čega se bojimo. -Antonio de Melo
mi-se-ne-plaimo-nepoznatog-ne-moemo-se-bojati-neega-to-ne-poznajemo-mi-se-u-sutini-bojimo-da-ne-izgubimo-ono-to-nam-poznato-eto-ega-se-bojimo
Ljubav ne postavlja suvišna pitanja, jer ako počnemo da mislimo, počinjemo i da se plašimo. -Paulo Koeljo
ljubav-ne-postavlja-suvina-pitanja-jer-ako-ponemo-da-mislimo-poinjemo-i-da-se-plaimo
Iskustvo je nemilosrdan učitelj: prvo nam da „packe, pa nas tek onda uči kako treba postupiti. -Bertrand Rasel
iskustvo-nemilosrdan-uitelj-prvo-nam-da-packe-pa-nas-tek-onda-ui-kako-treba-postupiti
Iskustvo je nemilosrdan učitelj: prvo nam da packe, pa nas tek onda uči kako treba postupiti. -Bertrand Rasel
iskustvo-nemilosrdan-uitelj-prvo-nam-da-packe-pa-nas-tek-onda-ui-kako-treba-postupiti