Hrana je dobra i za živce i za duh. Hrabrost ide iz stomaka - sve ostalo je očaj.


hrana-dobra-i-za-ivce-i-za-duh-hrabrost-ide-iz-stomaka-sve-ostalo-oaj
Čarls bukovskihranadobrazaživceduhhrabrostideizstomakasveostaloočajhrana jeje dobradobra ii zaza živceživce ii zaza duhhrabrost ideide iziz stomakastomakasvesve ostaloostalo jeje očajhrana je dobraje dobra idobra i zai za živceza živce iživce i zai za duhhrabrost ide izide iz stomakaiz stomakasve ostalosve ostalo jeostalo je očajhrana je dobra ije dobra i zadobra i za živcei za živce iza živce i zaživce i za duhhrabrost ide iz stomakaide iz stomakasve ostalo jesve ostalo je očajhrana je dobra i zaje dobra i za živcedobra i za živce ii za živce i zaza živce i za duhhrabrost ide iz stomakasve ostalo je očaj

Samo čovek koji je osetio krajnji očaj može osetiti krajnje blaženstvo. Svi za jednog, jedan za sve. -Aleksandar Dima
samo-ovek-koji-osetio-krajnji-oaj-moe-osetiti-krajnje-blaenstvo-svi-za-jednog-jedan-za-sve
Ako nekoga voliš, voli ga polako, sve što ide brzo, ide naopako. Ljubav koja brzo plane, brzo se i gasi, ljubav koja tiho teče vječno život krasi. -Ljubavne poslovice
ako-nekoga-voli-voli-ga-polako-sve-to-ide-brzo-ide-naopako-ljubav-koja-brzo-plane-brzo-se-i-gasi-ljubav-koja-tiho-tee-vjeno-ivot-krasi
Možda ne upamtim sve što čujem i pročitam, i sigurno neznam sve na svijetu, al dobra prijatelja zaboravit neću. -Poslovice korisnika
moda-ne-upamtim-sve-to-ujem-i-proitam-i-sigurno-neznam-sve-na-svijetu-al-dobra-prijatelja-zaboravit-neu
Čokolada je ona od 300 grama, sve ostalo su testeri
okolada-ona-od-300-grama-sve-ostalo-su-testeri