Hteli mi to ili ne, u životu muškarca postoji samo jedna žena. Sve ostale su njena senka.


hteli-mi-to-ili-ne-u-ivotu-mukarca-postoji-samo-jedna-ena-sve-ostale-su-njena-senka
koko Šanelhtelimitoilineživotumukarcapostojisamojednaženasveostalesunjenasenkahteli miili neu životuživotu muškarcamuškarca postojipostoji samosamo jednajedna ženasve ostaleostale susu njenanjena senkami to iliu životu muškarcaživotu muškarca postojimuškarca postoji samopostoji samo jednasamo jedna ženasve ostale suostale su njenasu njena senkahteli mi to ilimi to ili neu životu muškarca postojiživotu muškarca postoji samomuškarca postoji samo jednapostoji samo jedna ženasve ostale su njenaostale su njena senkahteli mi to ili neu životu muškarca postoji samoživotu muškarca postoji samo jednamuškarca postoji samo jedna ženasve ostale su njena senka

Između žene i velikog muškarca postoji prirodan antagonizam, zbog čega su veliki ljudi ili izbegavali superijornije žene, ili imali s njima samo nesrećne doživljaje.Žena nikad ne vidi jednog muškarca u celini, nego uvek u detalju: da lepo peva, ili lepo igra, ili lepo svira, ili se lepo oblači, ili se lepo ponaša, ili, najzad, da ima uspeha u društvu ili uspeha kod žena.Žena je, ipak i neosporno, najveća iluzija čovekova. Ne postoji ni jedna sreća koja je u stanju da domaši radost ljubavi. Sve drugo može biti slava, uspeh i satisfakcija, ali je žena jedino pijanstvo srca. Ni sve tamne strane ženina karaktera kao da ne postoje nego zato da bude osvetljen samo jedan njen deo, onaj u kojem ona najviše zrači i koji je uvek božanstven.Na svijetu uvijek postoji jedna osoba koja čeka onu drugu, bilo to na sred neke pustinje ili usred nekog velikog grada. I kada se te osobe sretnu i njihovi pogledi se ukrste, sva prošlost i sva budućnost gube svaki značaj i samo postoji taj trenutak.Na svetu uvek postoji jedna osoba koja čeka onu drugu, bilo to na sred neke pustinje ili usred nekog velikog grada. I kada se te osobe sretnu i njihovi pogledi se ukrste, sva prošlost i sva budućnost gube svaki značaj i samo postoji taj trenutak.Ništa drugo nije smrtan stvor no samo laka senka ili utvara.