Htio bih toliko toga da ti kažem, a ne znam, ne znam ništa bolje sad kad se voli.


htio-bih-toliko-toga-da-ti-kaem-a-ne-znam-ne-znam-bolje-sad-kad-se-voli
miroslav mika antićhtiobihtolikotogadatikažemneznamznamnitaboljesadkadsevolihtio bihbih tolikotoliko togatoga dada titi kažemne znamne znamznam ništaništa boljebolje sadsad kadkad sese volihtio bih tolikobih toliko togatoliko toga datoga da tida ti kažema ne znamne znam ništaznam ništa boljeništa bolje sadbolje sad kadsad kad sekad se volihtio bih toliko togabih toliko toga datoliko toga da titoga da ti kažemne znam ništa boljeznam ništa bolje sadništa bolje sad kadbolje sad kad sesad kad se volihtio bih toliko toga dabih toliko toga da titoliko toga da ti kažemne znam ništa bolje sadznam ništa bolje sad kadništa bolje sad kad sebolje sad kad se voli

Tada sam se jedini put usudio da je pitam zasto me voli. Odgovorila je: Ne znam, a iskreno govoreći, i ne zanima me da znam. -Paulo Koeljo
tada-sam-se-jedini-put-usudio-da-pitam-zasto-me-voli-odgovorila-ne-znam-a-iskreno-govorei-i-ne-zanima-me-da-znam
Tada sam se jedini put usudio da je pitam zasto me voli.Odgovorila je:
tada-sam-se-jedini-put-usudio-da-pitam-zasto-me-voliodgovorila-ne-znam-a-iskreno-govorei-i-ne-zanima-me-da-znam
Nekad ne znam da li sanjam, nekad ne znam šta je stvarnosti, ja sam hteo tačno takvu, to je čudna podudarnost, tačno takvu, ma ozbiljno vam kažem. -Đorđe Balašević
nekad-ne-znam-da-li-sanjam-nekad-ne-znam-stvarnosti-ja-sam-hteo-no-takvu-to-udna-podudarnost-no-takvu-ozbiljno-vam-kaem
Nekad ne znam da li sanjam, nekad ne znam što je stvarnost, ja sam hteo tačno takvu to je čudna podudarnost, tačno takvu, ma ozbiljno vam kažem. -Đorđe Balašević
nekad-ne-znam-da-li-sanjam-nekad-ne-znam-to-stvarnost-ja-sam-hteo-no-takvu-to-udna-podudarnost-no-takvu-ozbiljno-vam-kaem