Human čovek sigurno će se odlikovati vrlinom junaštva. Ipak, svaki hrabar čovek treba da se odlikuje humanošću.


human-ovek-sigurno-e-se-odlikovati-vrlinom-junatva-ipak-svaki-hrabar-ovek-treba-da-se-odlikuje-humanou
konfučijehumančoveksigurnoćeseodlikovativrlinomjunatvaipaksvakihrabartrebadaodlikujehumanoćuhuman čovekčovek sigurnosigurno ćeće sese odlikovatiodlikovati vrlinomvrlinom junaštvasvaki hrabarhrabar čovekčovek trebatreba dada sese odlikujeodlikuje humanošćuhuman čovek sigurnočovek sigurno ćesigurno će seće se odlikovatise odlikovati vrlinomodlikovati vrlinom junaštvasvaki hrabar čovekhrabar čovek trebačovek treba datreba da seda se odlikujese odlikuje humanošćuhuman čovek sigurno ćečovek sigurno će sesigurno će se odlikovatiće se odlikovati vrlinomse odlikovati vrlinom junaštvasvaki hrabar čovek trebahrabar čovek treba dačovek treba da setreba da se odlikujeda se odlikuje humanošćuhuman čovek sigurno će sečovek sigurno će se odlikovatisigurno će se odlikovati vrlinomće se odlikovati vrlinom junaštvasvaki hrabar čovek treba dahrabar čovek treba da sečovek treba da se odlikujetreba da se odlikuje humanošću

Human čovek sigurno će se odlikovati vrlinom junaštva. Ipak, svaki hrabar čovek treba se odlikovati humanošću. -Konfučije
human-ovek-sigurno-e-se-odlikovati-vrlinom-junatva-ipak-svaki-hrabar-ovek-treba-se-odlikovati-humanou
Oklevanje, suprotnost od odlučnosti, je sveprisutni neprijatelj kojeg praktično svaki čovek treba da pokori. -Napoleon Hil
oklevanje-suprotnost-od-odlunosti-sveprisutni-neprijatelj-kojeg-praktino-svaki-ovek-treba-da-pokori
Naše bogatstvo nisu samo fabrike i putevi. Naše bogatstvo je čovek, novi čovek, socijalistički čovek, koga treba izgrađivati. -Josip Broz Tito
nae-bogatstvo-nisu-samo-fabrike-i-putevi-nae-bogatstvo-ovek-novi-ovek-socijalistiki-ovek-koga-treba-izgraivati
Kada bi svaki čovek voleo sve ljude, tada bi svaki pojedinačno posedovao svet. -Fridrih Šiler
kada-bi-svaki-ovek-voleo-sve-ljude-tada-bi-svaki-pojedinano-posedovao-svet
Za život nije neophodno da čovek bude baš naročito hrabar; svetom se može proći i uz pomoć puzanja i lukavosti -Gete
za-ivot-nije-neophodno-da-ovek-bude-ba-naroito-hrabar-svetom-se-moe-proi-i-uz-pomo-puzanja-i-lukavosti
Narod vam je hrabar i njegova hrabrost seže do junaštva. Mogu to s pravom da kažem jer sam gledao vaše vojnike, a oni nisu bili ništa drugo do sam narod, u skoro svim bitkama oslobodilačkog rata. -Arčibald Rajs
narod-vam-hrabar-i-njegova-hrabrost-see-do-junatva-mogu-to-s-pravom-da-kaem-jer-sam-gledao-vae-vojnike-a-oni-nisu-bili-drugo-do-sam-narod-u-skoro