Humoristi su ljudi koji nasmijavaju druge dok pod maskom svog smijeha često skrivaju svoje tužno lice.


humoristi-su-ljudi-koji-nasmijavaju-druge-dok-pod-maskom-svog-smijeha-esto-skrivaju-svoje-no-lice
Čehovhumoristisuljudikojinasmijavajudrugedokpodmaskomsvogsmijehačestoskrivajusvojetužnolicehumoristi susu ljudiljudi kojikoji nasmijavajunasmijavaju drugedruge dokdok podpod maskommaskom svogsvog smijehasmijeha čestočesto skrivajuskrivaju svojesvoje tužnotužno licehumoristi su ljudisu ljudi kojiljudi koji nasmijavajukoji nasmijavaju drugenasmijavaju druge dokdruge dok poddok pod maskompod maskom svogmaskom svog smijehasvog smijeha čestosmijeha često skrivajučesto skrivaju svojeskrivaju svoje tužnosvoje tužno licehumoristi su ljudi kojisu ljudi koji nasmijavajuljudi koji nasmijavaju drugekoji nasmijavaju druge doknasmijavaju druge dok poddruge dok pod maskomdok pod maskom svogpod maskom svog smijehamaskom svog smijeha čestosvog smijeha često skrivajusmijeha često skrivaju svoječesto skrivaju svoje tužnoskrivaju svoje tužno licehumoristi su ljudi koji nasmijavajusu ljudi koji nasmijavaju drugeljudi koji nasmijavaju druge dokkoji nasmijavaju druge dok podnasmijavaju druge dok pod maskomdruge dok pod maskom svogdok pod maskom svog smijehapod maskom svog smijeha čestomaskom svog smijeha često skrivajusvog smijeha često skrivaju svojesmijeha često skrivaju svoje tužnočesto skrivaju svoje tužno lice

Opasni mogu biti ljudi koji zbog svoje ograničenosti neograničeno veruju u svoju pamet i pronicljivost i u tačnost svakog svog suda i zaključka. -Ivo Andrić
opasni-mogu-biti-ljudi-koji-zbog-svoje-ogranienosti-neogranieno-veruju-u-svoju-pamet-i-pronicljivost-i-u-nost-svakog-svog-suda-i-zakljuka
Kako štetni i po društvo i pojedinca opasni mogu biti ljudi koji zbog svoje ograničenosti neograničeno veruju u svoju pamet i pronicljivost i u tačnost svakog svog suda i zaključka. -Ivo Andric
kako-tetni-i-po-drutvo-i-pojedinca-opasni-mogu-biti-ljudi-koji-zbog-svoje-ogranienosti-neogranieno-veruju-u-svoju-pamet-i-pronicljivost-i-u-nost
Mnogo ljudi ne brine oko svog novca sve dok ne nestane, a drugi isto to rade – sa svojim vremenom. -Gete
mnogo-ljudi-ne-brine-oko-svog-novca-sve-dok-ne-nestane-a-drugi-isto-to-rade-svojim-vremenom
Kad bi neki ljudi skočili sa visine svog ega, na visinu svoje inteligencije, garantovano bi poginuli.
kad-bi-neki-ljudi-skoili-visine-svog-ega-na-visinu-svoje-inteligencije-garantovano-bi-poginuli
Kad bi neki ljudi skočili sa visine svog ega, na visinu svoje inteligencije, garantovano bi poginuli
kad-bi-neki-ljudi-skoili-visine-svog-ega-na-visinu-svoje-inteligencije-garantovano-bi-poginuli
Žena se često brani od poroka srčanije i poštenije nego muškarac, jer zna da je ne kontroliše samo jedno lice, nego celo društvo, i porodica, i sve ostalo što su ljudi podigli protiv žene. -Jovan Dučić
ena-se-esto-brani-od-poroka-sranije-i-potenije-nego-mukarac-jer-zna-da-ne-kontrolie-samo-jedno-lice-nego-celo-drutvo-i-porodica-i-sve-ostalo-to-su