Hvala svima koji su sebe nazivali prijateljima i koji to nisu bili… Pokazali su mi sta jedan prijatelj nikada ne bi trebao uciniti…


hvala-svima-koji-su-sebe-nazivali-prijateljima-i-koji-to-nisu-bili-pokazali-su-mi-sta-jedan-prijatelj-nikada-ne-bi-trebao-uciniti
hvalasvimakojisusebenazivaliprijateljimatonisubili…pokazalimistajedanprijateljnikadanebitrebaouciniti…hvala svimasvima kojikoji susu sebesebe nazivalinazivali prijateljimaprijateljima ii kojinisu bili…bili… pokazalipokazali susu mimi stasta jedanjedan prijateljprijatelj nikadanikada nene bibi trebaotrebao uciniti…hvala svima kojisvima koji sukoji su sebesu sebe nazivalisebe nazivali prijateljimanazivali prijateljima iprijateljima i kojikoji to nisunisu bili… pokazalibili… pokazali supokazali su misu mi stami sta jedansta jedan prijateljjedan prijatelj nikadaprijatelj nikada nenikada ne bine bi trebaobi trebao uciniti…hvala svima koji susvima koji su sebekoji su sebe nazivalisu sebe nazivali prijateljimasebe nazivali prijateljima inazivali prijateljima i kojii koji to nisukoji to nisu bili…nisu bili… pokazali subili… pokazali su mipokazali su mi stasu mi sta jedanmi sta jedan prijateljsta jedan prijatelj nikadajedan prijatelj nikada neprijatelj nikada ne binikada ne bi trebaone bi trebao uciniti…hvala svima koji su sebesvima koji su sebe nazivalikoji su sebe nazivali prijateljimasu sebe nazivali prijateljima isebe nazivali prijateljima i kojiprijateljima i koji to nisui koji to nisu bili…koji to nisu bili… pokazalinisu bili… pokazali su mibili… pokazali su mi stapokazali su mi sta jedansu mi sta jedan prijateljmi sta jedan prijatelj nikadasta jedan prijatelj nikada nejedan prijatelj nikada ne biprijatelj nikada ne bi trebaonikada ne bi trebao uciniti…

Tišina je istinski prijatelj koji nikada ne izdaje. -Konfučije
tiina-istinski-prijatelj-koji-nikada-ne-izdaje
Mnoštvo ljudi troši novac koji nisu zaradili, kako bi kupili stvari koje im nisu potrebne, da zadive ljude koji im se ne dopadaju. -Vil Smit
mnotvo-ljudi-troi-novac-koji-nisu-zaradili-kako-bi-kupili-stvari-koje-im-nisu-potrebne-da-zadive-ljude-koji-im-se-ne-dopadaju
Oni koji žele nešto da nauče nikada nisu besposleni. -Monteskje
oni-koji-ele-neto-da-naue-nikada-nisu-besposleni
Ratovi nisu nikada nikoga povredili osim ljudi koji su izginuli. -Salvador Dali
ratovi-nisu-nikada-nikoga-povredili-osim-ljudi-koji-su-izginuli
Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrijediti. -Čarls Dikens
imaj-srce-koje-nikada-nee-postati-tvrdo-temperament-koji-se-nikada-nee-umoriti-i-dodir-koji-nikada-nee-povrijediti
Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrediti. -Čarls Dikens
imaj-srce-koje-nikada-nee-postati-tvrdo-temperament-koji-se-nikada-nee-umoriti-i-dodir-koji-nikada-nee-povrediti