I april kad se ufura misli da je decembar :D :P


i-april-kad-se-ufura-misli-da-decembar-d-p
aprilkadseufuramislidadecembari aprilapril kadkad sese ufuraufura mislimisli dada jeje decembari april kadapril kad sekad se ufurase ufura misliufura misli damisli da jeda je decembari april kad seapril kad se ufurakad se ufura mislise ufura misli daufura misli da jemisli da je decembari april kad se ufuraapril kad se ufura mislikad se ufura misli dase ufura misli da jeufura misli da je decembar

Ceni dobre misli i svoje i tuđe kad ih poznaješ. Ništa ti neće toliko pomoći koliko dobre misli da izvršiš istinski zadatak svog života. -Lav Nikolajevič Tolstoj
ceni-dobre-misli-i-svoje-i-e-kad-ih-poznaje-ni-ti-nee-toliko-pomoi-koliko-dobre-misli-da-izvri-istinski-zadatak-svog-ivota
Jedva čekam 1. april, da ti mogu reći da si najlepša. :D
jedva-ekam-1-april-da-ti-mogu-rei-da-najlepa-d
Uvijek mudro misli i puno razmišljaj da si spreman kad ti to stvarno zatreba. -Poslovice korisnika
uvijek-mudro-misli-i-puno-razmiljaj-da-spreman-kad-ti-to-stvarno-zatreba