I blaženi nek su svi moji papiri, njoj u slavu i moja misao što je njoj a ne drugoj kao dug namjerih!


i-blaeni-nek-su-svi-moji-papiri-njoj-u-slavu-i-moja-misao-to-njoj-a-ne-drugoj-kao-dug-namjerih
francesco petrarcablaženineksusvimojipapirinjojslavumojamisaotonedrugojkaodugnamjerihi blaženiblaženi neknek susu svisvi mojimoji papirinjoj uu slavuslavu ii mojamoja misaomisao štošto jeje njojne drugojdrugoj kaokao dugdug namjerihi blaženi nekblaženi nek sunek su svisu svi mojisvi moji papirinjoj u slavuu slavu islavu i mojai moja misaomoja misao štomisao što ješto je njojnjoj a nea ne drugojne drugoj kaodrugoj kao dugkao dug namjerihi blaženi nek sublaženi nek su svinek su svi mojisu svi moji papirinjoj u slavu iu slavu i mojaslavu i moja misaoi moja misao štomoja misao što jemisao što je njojje njoj a nenjoj a ne drugoja ne drugoj kaone drugoj kao dugdrugoj kao dug namjerihi blaženi nek su sviblaženi nek su svi mojinek su svi moji papirinjoj u slavu i mojau slavu i moja misaoslavu i moja misao štoi moja misao što jemoja misao što je njojšto je njoj a neje njoj a ne drugojnjoj a ne drugoj kaoa ne drugoj kao dugne drugoj kao dug namjerih

I blaženi nek su svi moji papiri, njoj u slavu i moja misao što je njoj a ne drugoj kao dug namerih! (Kanconijer) -Frančesko Petrarka
i-blaeni-nek-su-svi-moji-papiri-njoj-u-slavu-i-moja-misao-to-njoj-a-ne-drugoj-kao-dug-namerih-kanconijer
Ovo je čuvena Isinbajeva, Jelena, o kojoj je svojevremeno, ali ne o njoj, već o nekoj drugoj pisao Ivo Andrić. -Duško Korać
ovo-uvena-isinbajeva-jelena-o-kojoj-svojevremeno-ali-ne-o-njoj-ve-o-nekoj-drugoj-pisao-ivo-andri