I brojene ovce kurjak kolje, a kamo li nebrojene.


i-brojene-ovce-kurjak-kolje-a-kamo-li-nebrojene
hrvatske poslovicebrojeneovcekurjakkoljekamolinebrojenei brojenebrojene ovceovce kurjakkurjak koljekamo lili nebrojenei brojene ovcebrojene ovce kurjakovce kurjak koljea kamo likamo li nebrojenei brojene ovce kurjakbrojene ovce kurjak koljea kamo li nebrojenei brojene ovce kurjak kolje

Na kurjaka vika, a lisica živad koljeNe možeš imati i ovce i novce.Ne možeš imati i ovce i novceBez pastira ovce neće postati stado.Bila sam kod psihijatra. On je nacrtao ovce i rekao mi da ih čuvam dok se ne vrati, pa je izašao napolje. Ja sam nacrtala ogradu i otišla kući xD