I dan danas isto sve se oseca,i svaka navika na tebe podseca


i-dan-danas-isto-sve-se-osecai-svaka-navika-na-tebe-podseca
dandanasistosveseosecaisvakanavikanatebepodsecai dandan danasdanas istoisto svesve sesvaka navikanavika nana tebetebe podsecai dan danasdan danas istodanas isto sveisto sve sesvaka navika nanavika na tebena tebe podsecai dan danas istodan danas isto svedanas isto sve sesvaka navika na tebenavika na tebe podsecai dan danas isto svedan danas isto sve sesvaka navika na tebe podseca

Ja sam sutra, ili neki drugi budući dan, ono što sam spremio danas. Ja sam danas ono što sam spremio juče, ili neki prethodni dan. -Džejms Džojs
ja-sam-sutra-ili-neki-drugi-budui-dan-ono-to-sam-spremio-danas-ja-sam-danas-ono-to-sam-spremio-jue-ili-neki-prethodni-dan
Postala sam njegova potreba a on moja navika, i bila bih uznemirena ako ga ne bih vidjela cijeli dan. -Meša Selimović
postala-sam-njegova-potreba-a-on-moja-navika-i-bila-bih-uznemirena-ako-ga-ne-bih-vidjela-cijeli-dan
Ti me danas voliš skoro isto onako kao što se pravi ljubavnici vole na rastanku, posljednji put. -Herman Hese
ti-me-danas-voli-skoro-isto-onako-kao-to-se-pravi-ljubavnici-vole-na-rastanku-posljednji-put
Ako zanemariš svoju umetnost jedan dan, ona će tebe zanemariti dva. -Kineske poslovice
ako-zanemari-svoju-umetnost-jedan-dan-ona-e-tebe-zanemariti-dva