I gde je više taj VREME?? Sto leči sve ;-)


i-gde-vie-taj-vreme-sto-i-sve
gdevietajvremestolečisvei gdegde jeje viševiše tajtaj vremesto lečileči svei gde jegde je višeje više tajviše taj vremesto leči svei gde je višegde je više tajje više taj vremei gde je više tajgde je više taj vreme

Ko tebe voli taj će zakasniti da se na vreme leči i da se ponovo rodi. -Matija Bećković
ko-tebe-voli-taj-e-zakasniti-da-se-na-vreme-i-i-da-se-ponovo-rodi
Strašno je voleti te na mestu tako krhkom kao što je svet. Mučno je voleti te u tom kraju punom nesavršenstva gde nas sve lomi i ućutkuje, gde nas sve vara ...
strano-voleti-te-na-mestu-tako-krhkom-kao-to-svet-muno-voleti-te-u-tom-kraju-punom-nesavrenstva-gde-nas-sve-lomi-i-uutkuje-gde-nas-sve-vara
Vreme leči sve, daj vremenu vremena.
vreme-i-sve-daj-vremenu-vremena
Kad ti neko kaže da vreme leči sve, ti mu lupi šamar i reci: Sačekaj malo, proći će.
kad-ti-neko-kae-da-vreme-i-sve-ti-mu-lupi-amar-i-reci-saekaj-malo-proi-e