I čini mi se, nikad kao noćas nisam gorjela od želje da mi budeš blizu, sasvim blizu. Tik do srca.


i-ini-mi-se-nikad-kao-noas-nisam-gorjela-od-elje-da-mi-bude-blizu-sasvim-blizu-tik-do-srca
milica jakovljević mir-jamčinimisenikadkaonoćasnisamgorjelaodželjedabudeblizusasvimblizutikdosrcai činičini mimi senikad kaokao noćasnoćas nisamnisam gorjelagorjela odod želježelje dada mimi budešbudeš blizusasvim blizutik dodo srcai čini mičini mi senikad kao noćaskao noćas nisamnoćas nisam gorjelanisam gorjela odgorjela od željeod želje daželje da mida mi budešmi budeš blizutik do srcai čini mi senikad kao noćas nisamkao noćas nisam gorjelanoćas nisam gorjela odnisam gorjela od željegorjela od želje daod želje da miželje da mi budešda mi budeš blizunikad kao noćas nisam gorjelakao noćas nisam gorjela odnoćas nisam gorjela od željenisam gorjela od želje dagorjela od želje da miod želje da mi budešželje da mi budeš blizu

Govori tiho. Ptice noćas blizu nas pevaju i meni je žao da čuju kako u glasu nečijem ima suza. -Desanka Maksimović
govori-tiho-ptice-noas-blizu-nas-pevaju-i-meni-ao-da-uju-kako-u-glasu-neijem-ima-suza
Drži prijatelje blizu, a neprijatelje još bliže. -Sun Cu
dri-prijatelje-blizu-a-neprijatelje-jo-blie
Ujutru se budim razapet između želje da poboljšam svet i želje da uživam u životu. Ovo čini planiranje dana teškim. -Elvin Bruks Vajt
ujutru-se-budim-razapet-izmeu-elje-da-poboljam-svet-i-elje-da-uivam-u-ivotu-ovo-ini-planiranje-dana-tekim
Jebi Zvezdo sve u nizu,titula je tako blizu!♥
jebi-zvezdo-sve-u-nizutitula-tako-blizu