I život i smrt, i budnost i san, i mladost i starost, ostaje u nama kao jedno, ujedinjeno, jer je prvo, promenivši se, postalo drugo, a kad se ono drugo promijeni, ostaje prvo.


i-ivot-i-smrt-i-budnost-i-san-i-mladost-i-starost-ostaje-u-nama-kao-jedno-ujedinjeno-jer-prvo-promenivi-se-postalo-drugo-a-kad-se-ono-drugo-promijeni
heraklitživotsmrtbudnostsanmladoststarostostajenamakaojednoujedinjenojerprvopromenivisepostalodrugokadseonodrugopromijeniprvoi životživot ii smrti budnostbudnost ii sani mladostmladost ii starostostaje uu namanama kaokao jednojer jeje prvopromenivši sepostalo drugokad sese onoono drugodrugo promijeniostaje prvoi život iživot i smrti budnost ibudnost i sani mladost imladost i starostostaje u namau nama kaonama kao jednojer je prvoa kad sekad se onose ono drugoono drugo promijeni

Lepota je prolazna al pamet ostaje. Ja nemam ni jedno ni drugo :)
lepota-prolazna-al-pamet-ostaje-ja-nemam-jedno-drugo
Kad neka žena kupuje mušku košulju, onda je zaljubljena. Kad je pegla, onda je udata. Ako pri tome i peva, ona je i prvo i drugo. -Salvador Dali
kad-neka-ena-kupuje-muku-koulju-onda-zaljubljena-kad-pegla-onda-udata-ako-pri-tome-i-peva-ona-i-prvo-i-drugo
Ljudi su kao satovi: pokazuju jedno vrijeme, a otkucavaju drugo. -Narodne poslovice
ljudi-su-kao-satovi-pokazuju-jedno-vrijeme-a-otkucavaju-drugo