I kad bih imao sto godina, najlepši dan bi mi uvek bio: sutra.


i-kad-bih-imao-sto-godina-najlepi-dan-bi-mi-uvek-bio-sutra
Žan pol sartrkadbihimaostogodinanajlepidanbimiuvekbiosutrai kadkad bihbih imaoimao stosto godinanajlepši dandan bibi mimi uvekuvek bioi kad bihkad bih imaobih imao stoimao sto godinanajlepši dan bidan bi mibi mi uvekmi uvek bioi kad bih imaokad bih imao stobih imao sto godinanajlepši dan bi midan bi mi uvekbi mi uvek bioi kad bih imao stokad bih imao sto godinanajlepši dan bi mi uvekdan bi mi uvek bio

Kakav sam baksuz , kad bih se sad kladio da će sutra biti utorak , bio bi četvrtak :) !
kakav-sam-baksuz-kad-bih-se-sad-kladio-da-e-sutra-biti-utorak-bio-bi-etvrtak
Kako da ti kažem da me omamljuje i najmanja slutnja tvog mirisa, da bi me, kad bih te imao i hiljadu puta, videla još zanesenijeg jer imao bih tada nadu i sećanje, a sada je to tek žudno iščekivanje. -Onore de Balzak
kako-da-ti-kaem-da-me-omamljuje-i-najmanja-slutnja-tvog-mirisa-da-bi-me-kad-bih-te-imao-i-hiljadu-puta-videla-jo-zanesenijeg-jer-imao-bih-tada-nadu-i
Veruj. U bolje sutra, u novi dan. Veruj. Oslobodi se tereta prethodnog dana i koračaj u novo sutra sa osmehom. I uvek veruj! I kada ti život podmeće hiljadu ...
veruj-u-bolje-sutra-u-novi-dan-veruj-oslobodi-se-tereta-prethodnog-dana-i-koraaj-u-novo-sutra-osmehom-i-uvek-veruj-i-kada-ti-ivot-podmee-hiljadu
Voleo bih da me pamte kao muškarca koji je imao lep život, čoveka koji je imao dobre prijatelje, finu porodicu – i mislim da ne bih tražio ništa više od toga, zapravo. -Frenk Sinatra
voleo-bih-da-me-pamte-kao-mukarca-koji-imao-lep-ivot-oveka-koji-imao-dobre-prijatelje-finu-porodicu-i-mislim-da-ne-bih-traio-vie-od-toga-zapravo