…i kad život je kurva, ja opet nudim mu romansu, i kada neko razočara me —> ja pružim mu drugu šansu… ;)


i-kad-ivot-kurva-ja-opet-nudim-mu-romansu-i-kada-neko-razoara-me-ja-pruim-mu-drugu-ansu
…ikadživotkurvajaopetnudimmuromansukadanekorazočarame—>pružimdruguansu……i kadkad životživot jeje kurvaja opetopet nudimnudim mumu romansui kadakada nekoneko razočararazočara meme —>—> jaja pružimpružim mumu drugudrugu šansu……i kad životkad život ježivot je kurvaja opet nudimopet nudim munudim mu romansui kada nekokada neko razočaraneko razočara merazočara me —>me —> ja—> ja pružimja pružim mupružim mu drugumu drugu šansu……i kad život jekad život je kurvaja opet nudim muopet nudim mu romansui kada neko razočarakada neko razočara meneko razočara me —>razočara me —> jame —> ja pružim—> ja pružim muja pružim mu drugupružim mu drugu šansu……i kad život je kurvaja opet nudim mu romansui kada neko razočara mekada neko razočara me —>neko razočara me —> jarazočara me —> ja pružimme —> ja pružim mu—> ja pružim mu druguja pružim mu drugu šansu…

Osećaj kad te razočara neko za koga si mislio da neće nikada. Osećaj kada otkrivaš da postoji i drugo lice za koje nisi znao da ga ima. Osećaj kada se ...
oseaj-kad-te-razoara-neko-za-koga-mislio-da-nee-nikada-oseaj-kada-otkriva-da-postoji-i-drugo-lice-za-koje-nisi-znao-da-ga-ima-oseaj-kada-se
Nećeš dobiti drugu šansu ako se ne boriš za nju.
nee-dobiti-drugu-ansu-ako-se-ne-bori-za-nju
Ja sam neko sasvim običan, manje bitan, samo jedna mala duša na ovome svetu, ali opet, ja sam neko ko je ceo svoj svet video u tebi. -Đorđe Balašević
ja-sam-neko-sasvim-obian-manje-bitan-samo-jedna-mala-a-na-ovome-svetu-ali-opet-ja-sam-neko-ko-ceo-svoj-svet-video-u-tebi
Osecaj kad te razocara neko za koga si mislio da nece nikada. Osecaj kada otkrivas da postoji i drugo lice za koje nisi znao da ga ima. Osecaj kada se zapitas da ...
osecaj-kad-te-razocara-neko-za-koga-mislio-da-nece-nikada-osecaj-kada-otkrivas-da-postoji-i-drugo-lice-za-koje-nisi-znao-da-ga-ima-osecaj-kada-se
Onaj osećaj kad ti je neko daleko i odbrojavaš dane kada će doći!
onaj-oseaj-kad-ti-neko-daleko-i-odbrojava-dane-kada-e-doi