I kad kune, majka blagosilja.


i-kad-kune-majka-blagosilja
srpske poslovicekadkunemajkablagosiljai kadkad kunemajka blagosiljai kad kune

Siromaštvo je majka kriminala, a blagostanje majka nemorala.Jutro je majka poslova, a noć majka misli.Onoga dana kad je majka umrla, počela je starost.Žena ima dvije svoje misije na Zemlji, da bude majka i da bude supruga. Ona je od prirode stvorena da bude majka, a samo je ljudskim zakonima natjerana da bude supruga.Kada sam imao pet godina, majka mi je rekla da je sreća ključ života. Kada sam pošao u školu, pitali su me šta želim da budem kad porastem. Napisao sam Kada sam imao pet godina, majka mi je rekla da je sreća ključ života. Kada sam pošao u školu, pitali su me šta želim da budem kad porastem. Napisao sam “srećan”. Rekli su mi da nisam razumeo zadatak, a ja sam im odgovorio da oni nisu razumeli život.