I kad se jednom u dubokoj starosti sretnemo u nekom domu penzionera, pa pred Novu godinu ili neki drugi praznik odigramo zajedno jedan valcer ili tango, i zaljubimo se jedno u drugo 3681. put, neka i to bude samo prva ljubav i nijedna više.


i-kad-se-jednom-u-dubokoj-starosti-sretnemo-u-nekom-domu-penzionera-pa-pred-novu-godinu-ili-neki-drugi-praznik-odigramo-zajedno-jedan-valcer-ili-tango
miroslav mika antićkadsejednomdubokojstarostisretnemonekomdomupenzionerapaprednovugodinuilinekidrugipraznikodigramozajednojedanvalcertangozaljubimojednodrugo3681putnekatobudesamoprvaljubavnijednaviei kadkad sese jednomjednom uu dubokojdubokoj starostistarosti sretnemosretnemo uu nekomnekom domudomu penzionerapa predpred novunovu godinugodinu iliili nekineki drugidrugi praznikpraznik odigramoodigramo zajednozajedno jedanjedan valcervalcer iliili tangoi zaljubimozaljubimo sese jednojedno uu drugodrugo 3681neka ibude samosamo prvaprva ljubavljubav ii nijednanijedna višei kad sekad se jednomse jednom ujednom u dubokoju dubokoj starostidubokoj starosti sretnemostarosti sretnemo usretnemo u nekomu nekom domunekom domu penzionerapa pred novupred novu godinunovu godinu iligodinu ili nekiili neki drugineki drugi praznikdrugi praznik odigramopraznik odigramo zajednoodigramo zajedno jedanzajedno jedan valcerjedan valcer ilivalcer ili tangoi zaljubimo sezaljubimo se jednose jedno ujedno u drugou drugo 3681i to budebude samo prvasamo prva ljubavprva ljubav iljubav i nijednai nijedna više

Treći put kad se zaljubiš, izbriši obe ranije. Nek treća bude prva. Nek peta bude prva. Nek stota bude prva, ako se pošteno diše. Kad ljubav brojiš do jedan, onda je ima najviše! -Miroslav Mika Antić
trei-put-kad-se-zaljubi-izbrii-obe-ranije-nek-trea-bude-prva-nek-peta-bude-prva-nek-stota-bude-prva-ako-se-poteno-die-kad-ljubav-broji-do-jedan-onda
Svi mi umiremo samo jednom a veliki ljudi po dva puta: jednom kad ih nestane sa zemlje, a drugi put kad propadne njihova zadužbina. -Ivo Andrić
svi-mi-umiremo-samo-jednom-a-veliki-ljudi-po-dva-puta-jednom-kad-ih-nestane-zemlje-a-drugi-put-kad-propadne-njihova-zadubina
Jer misli li ko da pamet ima samo on, ili rečitost k'o niko drugi ili duh - praznina iz njeg' zjapi kad se otkrije. -Sofokle
jer-misli-li-ko-da-pamet-ima-samo-on-ili-reitost-ko-niko-drugi-ili-duh-praznina-iz-njeg-zjapi-kad-se-otkrije
Čista ljubav i sumnja ne mogu živeti zajedno; na vratima gde jedno uđe kao pismo, drugo je već ranije izašlo. -Aleksandar Dima
ista-ljubav-i-sumnja-ne-mogu-iveti-zajedno-na-vratima-gde-jedno-ue-kao-pismo-drugo-ve-ranije-izalo
Volite se kad niste zajedno. To je prava ljubav. Ko ume da voli samo kad je zajedno, taj ne pravi pitanje s kim je. -Duško Radović
volite-se-kad-niste-zajedno-to-prava-ljubav-ko-ume-da-voli-samo-kad-zajedno-taj-ne-pravi-pitanje-s-kim