I kada jednom odlučim da odem, neće mi nedostajati tvoj osmeh, ni glas, ni pogled. Nećeš mi ti nedostajati. Nedostajaću sebi onakav kakvog si me ti činila.


i-kada-jednom-odluim-da-odem-nee-mi-nedostajati-tvoj-osmeh-glas-pogled-nee-mi-ti-nedostajati-nedostajau-sebi-onakav-kakvog-me-ti-inila
Đorđe balaševićkadajednomodlučimdaodemnećeminedostajatitvojosmehglaspoglednećetinedostajatinedostajaćusebionakavkakvogmečinilai kadakada jednomjednom odlučimodlučim dada odemneće mimi nedostajatinedostajati tvojtvoj osmehni glasni poglednećeš mimi titi nedostajatinedostajaću sebisebi onakavonakav kakvogkakvog sisi meme titi činilai kada jednomkada jednom odlučimjednom odlučim daodlučim da odemneće mi nedostajatimi nedostajati tvojnedostajati tvoj osmehnećeš mi timi ti nedostajatinedostajaću sebi onakavsebi onakav kakvogonakav kakvog sikakvog si mesi me time ti činila

Odustala je. Digla je glavu. Pogledala ga je, ponovila da ga voli, nasmejala se i otisla. A on je vec tad znao koliko ce mu taj osmeh nedostajati.Teško je kada živiš za dan koji ne znaš kada će doći, za dan kada ćeš je ponovo videti. Teško je, kada si sam i nedostaje ti glas, lice, dodir, osmeh, kada ti nedostaje biće koje je tvoja bolja polovina. Teško je prijatelji. Želim vam da nikad to ne iskusite, jer taj bol prijatelji, nije za ljude.Nikada se ne prestaj smejati, čak ni kada si tužan. Neko će se možda zaljubiti baš u tvoj osmeh.Kada ti se javim, znači nedostaješ mi. Kada ti se ne javim, znaci da čekam da ja počnem tebi nedostajati!Kad jednom nešto odlučim, nikad ne gubim vrijeme na žaljenje.Nedostaje mi tvoj osmeh, ali moj mi nedostaje vise…