I kada jednom odlučim da odem, neće mi nedostajati tvoj osmeh, ni glas, ni pogled. Nećeš mi ti nedostajati. Nedostajaću sebi onakav kakvog si me ti činila.


i-kada-jednom-odluim-da-odem-nee-mi-nedostajati-tvoj-osmeh-glas-pogled-nee-mi-ti-nedostajati-nedostajau-sebi-onakav-kakvog-me-ti-inila
Đorđe balaševićkadajednomodlučimdaodemnećeminedostajatitvojosmehglaspoglednećetinedostajatinedostajaćusebionakavkakvogmečinilai kadakada jednomjednom odlučimodlučim dada odemneće mimi nedostajatinedostajati tvojtvoj osmehni glasni poglednećeš mimi titi nedostajatinedostajaću sebisebi onakavonakav kakvogkakvog sisi meme titi činilai kada jednomkada jednom odlučimjednom odlučim daodlučim da odemneće mi nedostajatimi nedostajati tvojnedostajati tvoj osmehnećeš mi timi ti nedostajatinedostajaću sebi onakavsebi onakav kakvogonakav kakvog sikakvog si mesi me time ti činila

Odustala je. Digla je glavu. Pogledala ga je, ponovila da ga voli, nasmejala se i otisla. A on je vec tad znao koliko ce mu taj osmeh nedostajati.
odustala-digla-glavu-pogledala-ga-ponovila-da-ga-voli-nasmejala-se-i-otisla-a-on-vec-tad-znao-koliko-mu-taj-osmeh-nedostajati
Kada ti se javim, znači nedostaješ mi. Kada ti se ne javim, znaci da čekam da ja počnem tebi nedostajati!
kada-ti-se-javim-znai-nedostaje-mi-kada-ti-se-ne-javim-znaci-da-ekam-da-ja-ponem-tebi-nedostajati
Kad jednom nešto odlučim, nikad ne gubim vrijeme na žaljenje. -Pearl S. Buck
kad-jednom-neto-odluim-nikad-ne-gubim-vrijeme-na-aljenje
Nedostaje mi tvoj osmeh, ali moj mi nedostaje vise…
nedostaje-mi-tvoj-osmeh-ali-moj-mi-nedostaje-vise