I kada te duša boli i kad te tuga slomi, nabaci osmeh na lice.


i-kada-te-a-boli-i-kad-te-tuga-slomi-nabaci-osmeh-na-lice
kadateduabolikadtugaslominabaciosmehnalicei kadakada tete dušaduša boliboli ii kadkad tete tugatuga slominabaci osmehosmeh nana licei kada tekada te dušate duša boliduša boli iboli i kadi kad tekad te tugate tuga slominabaci osmeh naosmeh na licei kada te dušakada te duša bolite duša boli iduša boli i kadboli i kad tei kad te tugakad te tuga slominabaci osmeh na licei kada te duša bolikada te duša boli ite duša boli i kadduša boli i kad teboli i kad te tugai kad te tuga slomi

I kada te duša boli i kad te tuga slomi, nabaci osmeh na lice.
i-kada-te-a-boli-i-kad-te-tuga-slomi-nabaci-osmeh-na-lice
I kada je frka nabaci kez… Osmeh na lice, nerviranja bez! :)
i-kada-frka-nabaci-kez-osmeh-na-lice-nerviranja-bez
Ono kad te nešto boli a ne umeš da kažeš šta.. E tako boli tuga!
ono-kad-te-neto-boli-a-ne-ume-da-kae-e-tako-boli-tuga
Ceo svet je prekrasan kad imaš osmeh, a kada ne, i sunčani dan ti je mrak.
ceo-svet-prekrasan-kad-ima-osmeh-a-kada-ne-i-sunani-dan-ti-mrak
Osećaj kad te razočara neko za koga si mislio da neće nikada. Osećaj kada otkrivaš da postoji i drugo lice za koje nisi znao da ga ima. Osećaj kada se ...
oseaj-kad-te-razoara-neko-za-koga-mislio-da-nee-nikada-oseaj-kada-otkriva-da-postoji-i-drugo-lice-za-koje-nisi-znao-da-ga-ima-oseaj-kada-se