I moja bi majka znala pitu pedi!


i-moja-bi-majka-znala-pitu-pedi
hrvatske poslovicemojabimajkaznalapitupedii mojamoja bibi majkamajka znalaznala pitupitu pedii moja bimoja bi majkabi majka znalamajka znala pituznala pitu pedii moja bi majkamoja bi majka znalabi majka znala pitumajka znala pitu pedii moja bi majka znalamoja bi majka znala pitubi majka znala pitu pedi

Naposletku… Ti si dobro znala ko sam ja! Otkud sad te suze, moja mila? -Đorđe Balašević
naposletku-ti-dobro-znala-ko-sam-ja-otkud-sad-te-suze-moja-mila
Naposletku. Ti si dobro znala ko sam ja. Otkud sad te suze, moja mila? -Đorđe Balašević
naposletku-ti-dobro-znala-ko-sam-ja-otkud-sad-te-suze-moja-mila
Siromaštvo je majka kriminala, a blagostanje majka nemorala. -Aristotel
siromatvo-majka-kriminala-a-blagostanje-majka-nemorala