I najdalja budućnost ima svoju budućnost, koja u sebi čuje svoje budućnosti glas.


i-najdalja-budunost-ima-svoju-budunost-koja-u-sebi-uje-svoje-budunosti-glas
miroslav mika antićnajdaljabudućnostimasvojubudućnostkojasebičujesvojebudućnostiglasi najdaljanajdalja budućnostbudućnost imaima svojusvoju budućnostkoja uu sebisebi čuječuje svojesvoje budućnostibudućnosti glasi najdalja budućnostnajdalja budućnost imabudućnost ima svojuima svoju budućnostkoja u sebiu sebi čujesebi čuje svoječuje svoje budućnostisvoje budućnosti glasi najdalja budućnost imanajdalja budućnost ima svojubudućnost ima svoju budućnostkoja u sebi čujeu sebi čuje svojesebi čuje svoje budućnostičuje svoje budućnosti glasi najdalja budućnost ima svojunajdalja budućnost ima svoju budućnostkoja u sebi čuje svojeu sebi čuje svoje budućnostisebi čuje svoje budućnosti glas

Zemlja koju zlostavljamo i živa bića koja ubijamo na kraju se osvećuju; jer iskorištavajući ih u sadašnjosti ugrožavamo svoju budućnost. -Marya Mannes
zemlja-koju-zlostavljamo-i-iva-bia-koja-ubijamo-na-kraju-se-osveuju-jer-iskoritavajui-ih-u-sadanjosti-ugroavamo-svoju-budunost
Neka budućnost kaže istinu,procijenite svakoga čovjeka prema njegovom radu i zaslugama. Sadašnjost je njihova, ali budućnost je moja, za koju sam tako naporno radio. -Nikola Tesla
neka-budunost-kae-istinuprocijenite-svakoga-ovjeka-prema-njegovom-radu-i-zaslugama-sadanjost-njihova-ali-budunost-moja-za-koju-sam-tako-naporno