I nebo i zemlja i hiljade drugih stvari rođene su iz postojanja, samo postojanje je rođeno iz nepostojanja.


i-nebo-i-zemlja-i-hiljade-drugih-stvari-roene-su-iz-postojanja-samo-postojanje-roeno-iz-nepostojanja
lao cenebozemljahiljadedrugihstvarirođenesuizpostojanjasamopostojanjerođenonepostojanjai nebonebo ii zemljazemlja ii hiljadehiljade drugihdrugih stvaristvari rođenerođene susu iziz postojanjasamo postojanjepostojanje jeje rođenorođeno iziz nepostojanjai nebo inebo i zemljai zemlja izemlja i hiljadei hiljade drugihhiljade drugih stvaridrugih stvari rođenestvari rođene surođene su izsu iz postojanjasamo postojanje jepostojanje je rođenoje rođeno izrođeno iz nepostojanjai nebo i zemljanebo i zemlja ii zemlja i hiljadezemlja i hiljade drugihi hiljade drugih stvarihiljade drugih stvari rođenedrugih stvari rođene sustvari rođene su izrođene su iz postojanjasamo postojanje je rođenopostojanje je rođeno izje rođeno iz nepostojanjai nebo i zemlja inebo i zemlja i hiljadei zemlja i hiljade drugihzemlja i hiljade drugih stvarii hiljade drugih stvari rođenehiljade drugih stvari rođene sudrugih stvari rođene su izstvari rođene su iz postojanjasamo postojanje je rođeno izpostojanje je rođeno iz nepostojanja

Sve životinje su rođene jednake, ali su neke jednakije od drugih. -Džordž Orvel
sve-ivotinje-su-roene-jednake-ali-su-neke-jednakije-od-drugih
Moralne dileme kada je u pitanju teleće pečenje? Vaspitači ih nemaju, pravna nauka takođe.Ni teologija koja se bavi pitanjima morala. Ni hiljade drugih moralista. Možda ih tele ima? -Karlhajnc Dešner
moralne-dileme-kada-u-pitanju-telee-peenje-vaspitai-ih-nemaju-pravna-nauka-takoeni-teologija-koja-se-bavi-pitanjima-morala-ni-hiljade-drugih
Amerikanci ne razumeju da naša zemlja nije samo Kuba; naša zemlja je celokupno čovečanstvo. -Fidel Kastro
amerikanci-ne-razumeju-da-naa-zemlja-nije-samo-kuba-naa-zemlja-celokupno-oveanstvo
Laži su tako plodne da je dovoljna samo jedna, a već ih je na hiljade. -Maksim Gorki
lai-su-tako-plodne-da-dovoljna-samo-jedna-a-ve-ih-na-hiljade
Od svih vidljivih stvari, najuzvišenije je nebo sa svojim nepomičnim zvezdama. -Nikola Kopernik
od-svih-vidljivih-stvari-najuzvienije-nebo-svojim-nepominim-zvezdama
Dvije stvari me najviše zadivljuju; zvjezdano nebo iznad mene i moralni zakon u meni. -Imanuel Kant
dvije-stvari-me-najvie-zadivljuju-zvjezdano-nebo-iznad-mene-i-moralni-zakon-u-meni