I niko više nije bitan, svi su pesak prezren i sitan... pesak ispod nas


i-niko-vie-nije-bitan-svi-su-pesak-prezren-i-sitan-pesak-ispod-nas
Đorđe balaševićnikovienijebitansvisupesakprezrensitanispodnasi nikoniko viševiše nijenije bitansvi susu pesakpesak prezrenprezren ii sitansitan pesakpesak ispodispod nasi niko višeniko više nijeviše nije bitansvi su pesaksu pesak prezrenpesak prezren iprezren i sitani sitan pesaksitan pesak ispodpesak ispod nasi niko više nijeniko više nije bitansvi su pesak prezrensu pesak prezren ipesak prezren i sitanprezren i sitan pesaki sitan pesak ispodsitan pesak ispod nasi niko više nije bitansvi su pesak prezren isu pesak prezren i sitanpesak prezren i sitan pesakprezren i sitan pesak ispodi sitan pesak ispod nas

Ti modri podočnjaci su kao vlažni pesak upijali dremljive talase sjaja po kojima sam njene oči nekad lako pronalazio i u najvećim gužvama pogleda.Svako od nas uvijek proživi što i svi prije nas, i ničiji udes nije pouka, ničija muka utjeha. Ni na što se čovjek ne navikava zato što su to mnogi doživjeli prije njega. Uvijek je bilo rata, otkako svijet postoji, a ljudima je uvijek nanovo teško. Uvijek se dešavalo da je čovjeka stizala nesreća, i nikad se niko ne utješi mišlju: nisam sam, i nisam prvi ni posljednji.Pravedan u nevoljama nije prezren, već naprotiv hvaljen.Mislim da nam se ljubav, ako je tražimo bez straha, takođe ukaže i onda privlači sve više ljubavi. Ako nas jedna osoba želi, svi nas žele. Međutim, ako smo sami, postajemo još usamljeniji. Čudan je život.Cenzura dovodi do logične krajnosti u kojoj niko više ne sme da čita nijednu knjigu sem onih koje niko ne želi da čita.U ljubavi niko nikoga ne može da povredi; svako od nas je odgovoran za ono što oseća i ne možemo drugog da krivimo za to. Već sam iskusila patnju kada sam izgubila osobe u koje sam bila zaljubljena. Danas sam čvrsto ubeđena da niko nikoga ne gubi, jer niko nikoga ne poseduje. To je istinsko iskustvo slobode: imati najvažniju stvar na svetu i ne posedovati je.