I čorava kokoš, zrno nade!


i-orava-koko-zrno-nade
hrvatske poslovicečoravakokozrnonadei čoravačorava kokošzrno nadei čorava kokoš

Osećam se kao malo zrno prašine… Taman kad pomisle da sam nevažna, ja im upadnem u oči… :)))
oseam-se-kao-malo-zrno-praine-taman-kad-pomisle-da-sam-nevana-ja-im-upadnem-u-oi