I ovaj put od hiljadu milja započinje prvim korakom.


i-ovaj-put-od-hiljadu-milja-zapoinje-prvim-korakom
kineske posloviceovajputodhiljadumiljazapočinjeprvimkorakomi ovajovaj putput odod hiljaduhiljadu miljamilja započinjezapočinje prvimprvim korakomi ovaj putovaj put odput od hiljaduod hiljadu miljahiljadu milja započinjemilja započinje prvimzapočinje prvim korakomi ovaj put odovaj put od hiljaduput od hiljadu miljaod hiljadu milja započinjehiljadu milja započinje prvimmilja započinje prvim korakomi ovaj put od hiljaduovaj put od hiljadu miljaput od hiljadu milja započinjeod hiljadu milja započinje prvimhiljadu milja započinje prvim korakom

I putovanje od hiljadu milja počinje prvim korakom. -Lao Ce
i-putovanje-od-hiljadu-milja-poinje-prvim-korakom
Putovanje od hiljadu milja počinje jednim korakom.
putovanje-od-hiljadu-milja-poinje-jednim-korakom
Neuspeh može biti prilika za novi početak, ovaj put puno pametniji. -Henri Ford
neuspeh-moe-biti-prilika-za-novi-poetak-ovaj-put-puno-pametniji
Pravi muškarac ne j**e hiljadu žena…već jednu na hiljadu načina.. xD
pravi-mukarac-ne-je-hiljadu-enave-jednu-na-hiljadu-naina-xd
Ne menjaj svoju prirodu. Neki jure za srećom, drugi je stvaraju. Kada ti život stvori hiljadu razloga za plakanje, pokaži mu da imaš hiljadu razloga za osmeh. -Meša Selimović
ne-menjaj-svoju-prirodu-neki-jure-za-sreom-drugi-stvaraju-kada-ti-ivot-stvori-hiljadu-razloga-za-plakanje-pokai-mu-da-ima-hiljadu-razloga-za-osmeh