I ove noći,ti i ja pod istim nebom,a srca daleko jedno od drugog.Bezveze.Stvarno ne znam zašto nam je to trebalo. :)


i-ove-noiti-i-ja-pod-istim-neboma-srca-daleko-jedno-od-drugogbezvezestvarno-ne-znam-zato-nam-to-trebalo
ovenoćitijapodistimnebomasrcadalekojednooddrugogbezvezestvarnoneznamzatonamtotrebaloi ovei jaja podpod istimsrca dalekodaleko jednojedno odne znamznam zaštozašto namnam jei ja podja pod istimsrca daleko jednodaleko jedno odne znam zaštoznam zašto namzašto nam jeje to trebaloi ja pod istimsrca daleko jedno odne znam zašto namznam zašto nam jenam je to trebalone znam zašto nam jezašto nam je to trebalo

Svi mi živimo pod istim nebom, ali nemamo isti horizont. -Konrad Adenauer
svi-mi-ivimo-pod-istim-nebom-ali-nemamo-isti-horizont
Ako nista bar smo pod istim nebom. Veceras i zauvek!
ako-nista-bar-smo-pod-istim-nebom-veceras-i-zauvek
Mogli su oni jedno bez drugog. Mogli su čak biti s drugima, pronaći nove ljubavi, okrenuti leđa jedno drugom. Ali su se uvek vraćali. Bili su isti – ...
mogli-su-oni-jedno-bez-drugog-mogli-su-ak-biti-s-drugima-pronai-nove-ljubavi-okrenuti-a-jedno-drugom-ali-su-se-uvek-vraali-bili-su-isti