I ove noći,ti i ja pod istim nebom,a srca daleko jedno od drugog.Bezveze.Stvarno ne znam zašto nam je to trebalo. :)


i-ove-noiti-i-ja-pod-istim-neboma-srca-daleko-jedno-od-drugogbezvezestvarno-ne-znam-zato-nam-to-trebalo
ovenoćitijapodistimnebomasrcadalekojednooddrugogbezvezestvarnoneznamzatonamtotrebaloi ovei jaja podpod istimsrca dalekodaleko jednojedno odne znamznam zaštozašto namnam jei ja podja pod istimsrca daleko jednodaleko jedno odne znam zaštoznam zašto namzašto nam jeje to trebaloi ja pod istimsrca daleko jedno odne znam zašto namznam zašto nam jenam je to trebalone znam zašto nam jezašto nam je to trebalo

Ako ništa,bar smo pod istim nebom. Večeras i zauvjek.Svi mi živimo pod istim nebom, ali nemamo isti horizont.Ako nista bar smo pod istim nebom. Veceras i zauvek!U svim jezicima na svetu postoji ista poslovica:  Daleko od očiju, daleko od srca.  Ali ja vam ovde tvrdim da ništa nije pogrešnije od toga; što smo udaljeniji, bliže su nam srcu ona osećanja koja pokušavamo da ugušimo i zaboravimo.U svim jezicima na svetu postoji ista poslovica: '' Daleko od očiju, daleko od srca. '' Ali ja vam ovde tvrdim da ništa nije pogrešnije od toga; što smo udaljeniji, bliže su nam srcu ona osećanja koja pokušavamo da ugušimo i zaboravimo.Mogli su oni jedno bez drugog. Mogli su čak biti s drugima, pronaći nove ljubavi, okrenuti leđa jedno drugom. Ali su se uvek vraćali. Bili su isti – ...