I pokvareni sat dva puta u danu pokaže točno vrijeme.


i-pokvareni-sat-dva-puta-u-danu-pokae-tono-vrijeme
odabrane poslovicepokvarenisatdvaputadanupokažetočnovrijemei pokvarenipokvareni satsat dvadva putaputa uu danudanu pokažepokaže točnotočno vrijemei pokvareni satpokvareni sat dvasat dva putadva puta uputa u danuu danu pokažedanu pokaže točnopokaže točno vrijemei pokvareni sat dvapokvareni sat dva putasat dva puta udva puta u danuputa u danu pokažeu danu pokaže točnodanu pokaže točno vrijemei pokvareni sat dva putapokvareni sat dva puta usat dva puta u danudva puta u danu pokažeputa u danu pokaže točnou danu pokaže točno vrijeme

Ništa nije skroz pogrešno u životu. Čak i sat koji ne radi uspe biti tačan dva puta dnevno. -Paulo Koeljo
ni-nije-skroz-pogreno-u-ivotu-ak-i-sat-koji-ne-radi-uspe-biti-an-dva-puta-dnevno
Čovek ima dva uha i jedan jezik, da bi mogao dva puta više saslušati nego pričati. -Epiktet
ovek-ima-dva-uha-i-jedan-jezik-da-bi-mogao-dva-puta-vie-sasluati-nego-priati
Gostima se dva puta veselimo; Kad dolaze i kad odlaze! -Ruske poslovice
gostima-se-dva-puta-veselimo-kad-dolaze-i-kad-odlaze