I pokvareni sat dva puta u danu pokaže točno vrijeme.


i-pokvareni-sat-dva-puta-u-danu-pokae-tono-vrijeme
odabrane poslovicepokvarenisatdvaputadanupokažetočnovrijemei pokvarenipokvareni satsat dvadva putaputa uu danudanu pokažepokaže točnotočno vrijemei pokvareni satpokvareni sat dvasat dva putadva puta uputa u danuu danu pokažedanu pokaže točnopokaže točno vrijemei pokvareni sat dvapokvareni sat dva putasat dva puta udva puta u danuputa u danu pokažeu danu pokaže točnodanu pokaže točno vrijemei pokvareni sat dva putapokvareni sat dva puta usat dva puta u danudva puta u danu pokažeputa u danu pokaže točnou danu pokaže točno vrijeme

Ništa nije skroz pogrešno u životu. Čak i sat koji ne radi uspe biti tačan dva puta dnevno.Čovek ima dva uha i jedan jezik, da bi mogao dva puta više saslušati nego pričati.Oduvijek sam se čudio onima koji razumiju znake u kalendarima, datume, mjesece, stoljeća, ili stanu pred sat i pročitaju vječnost. To mora biti suluda i neobična hrabrost usuditi se komadati i usitnjavati vrijeme.Ko na dug pije, dva puta se opija.Ne možeš dva puta ući u istu reku.Gostima se dva puta veselimo; Kad dolaze i kad odlaze!