I ptica može pevati, ali da bi se govorilo potreban je razum!


i-ptica-moe-pevati-ali-da-bi-se-govorilo-potreban-razum
danske poslovicepticamožepevatialidabisegovorilopotrebanrazumi pticaptica možemože pevatiali dada bibi sese govorilogovorilo potrebanpotreban jeje razumi ptica možeptica može pevatiali da bida bi sebi se govorilose govorilo potrebangovorilo potreban jepotreban je razumi ptica može pevatiali da bi seda bi se govorilobi se govorilo potrebanse govorilo potreban jegovorilo potreban je razumali da bi se govoriloda bi se govorilo potrebanbi se govorilo potreban jese govorilo potreban je razum

Razum može zameniti gotovo svaki stupanj obrazovanja, ali obrazovanje ne može zamijeniti razum. -Artur Šopenhauer
razum-moe-zameniti-gotovo-svaki-stupanj-obrazovanja-ali-obrazovanje-ne-moe-zamijeniti-razum
Za pobedu je potreban talenat, za ponavljanje rezultata potreban je karakter. -Džon Vuden
za-pobedu-potreban-talenat-za-ponavljanje-rezultata-potreban-karakter
Misli su poput ptica. Ne možemo im zabraniti da lete, ali je do nas da li ćemo im dozvoliti da slete i naprave gnezdo u našoj glavi. -Otac Tadej
misli-su-poput-ptica-ne-moemo-im-zabraniti-da-lete-ali-do-nas-da-li-emo-im-dozvoliti-da-slete-i-naprave-gnezdo-u-naoj-glavi
Onaj osećaj kad ti je neko potreban ali je ponos jači!
onaj-oseaj-kad-ti-neko-potreban-ali-ponos-jai
Nežno i pažljivo dodirnuti može samo neko kome je i samom potreban takav dodir. -Herman Hese
neno-i-paljivo-dodirnuti-moe-samo-neko-kome-i-samom-potreban-takav-dodir