I putovanje od hiljadu milja počinje prvim korakom.


i-putovanje-od-hiljadu-milja-poinje-prvim-korakom
lao ceputovanjeodhiljadumiljapočinjeprvimkorakomi putovanjeputovanje odod hiljaduhiljadu miljamilja počinjepočinje prvimprvim korakomi putovanje odputovanje od hiljaduod hiljadu miljahiljadu milja počinjemilja počinje prvimpočinje prvim korakomi putovanje od hiljaduputovanje od hiljadu miljaod hiljadu milja počinjehiljadu milja počinje prvimmilja počinje prvim korakomi putovanje od hiljadu miljaputovanje od hiljadu milja počinjeod hiljadu milja počinje prvimhiljadu milja počinje prvim korakom

I ovaj put od hiljadu milja započinje prvim korakom. -Kineske poslovice
i-ovaj-put-od-hiljadu-milja-zapoinje-prvim-korakom
Putovanje od hiljadu milja počinje jednim korakom.
putovanje-od-hiljadu-milja-poinje-jednim-korakom
Pravi muškarac ne j**e hiljadu žena…već jednu na hiljadu načina.. xD
pravi-mukarac-ne-je-hiljadu-enave-jednu-na-hiljadu-naina-xd
Ne menjaj svoju prirodu. Neki jure za srećom, drugi je stvaraju. Kada ti život stvori hiljadu razloga za plakanje, pokaži mu da imaš hiljadu razloga za osmeh. -Meša Selimović
ne-menjaj-svoju-prirodu-neki-jure-za-sreom-drugi-stvaraju-kada-ti-ivot-stvori-hiljadu-razloga-za-plakanje-pokai-mu-da-ima-hiljadu-razloga-za-osmeh
Od hiljadu proljetnih cvjetova sazrijeva jedva jedan do ploda u jeseni, a od hiljadu ljubavnih zagrljaja jedva i jedan do srdačnog prijateljstva koje umiruje. -Johann Heinrich Pestalozzi
od-hiljadu-proljetnih-cvjetova-sazrijeva-jedva-jedan-do-ploda-u-jeseni-a-od-hiljadu-ljubavnih-zagrljaja-jedva-i-jedan-do-srdanog-prijateljstva-koje