I sada znam da postoje ljudi kojima sam joÅ¡ uvijek bitna… :))


i-sada-znam-da-postoje-ljudi-kojima-sam-jo-uvijek-bitna
sadaznamdapostojeljudikojimasamjoÅuvijekbitna…i sadasada znamznam dada postojepostoje ljudiljudi kojimakojima samsam joÅ¡joÅ¡ uvijekuvijek bitna…i sada znamsada znam daznam da postojeda postoje ljudipostoje ljudi kojimaljudi kojima samkojima sam joÅ¡sam joÅ¡ uvijekjoÅ¡ uvijek bitna…i sada znam dasada znam da postojeznam da postoje ljudida postoje ljudi kojimapostoje ljudi kojima samljudi kojima sam joÅ¡kojima sam joÅ¡ uvijeksam joÅ¡ uvijek bitna…i sada znam da postojesada znam da postoje ljudiznam da postoje ljudi kojimada postoje ljudi kojima sampostoje ljudi kojima sam joÅ¡ljudi kojima sam joÅ¡ uvijekkojima sam joÅ¡ uvijek bitna…

Dok sam bio mali vjerovao sam da je novac najvažnija stvar na svijetu. Sada kada sam odrastao, sada to znam. -Oskar Vajld
dok-sam-bio-mali-vjerovao-sam-da-novac-najvanija-stvar-na-svijetu-sada-kada-sam-odrastao-sada-to-znam
Hej, sada znam gde sam grešio, i gde sam nažalost bio gad, a gde nažalost ne. -Đorđe Balašević
hej-sada-znam-gde-sam-greio-i-gde-sam-naalost-bio-gad-a-gde-naalost-ne
Išao sam u Zimbabve. Sada znam kako se belci osećaju u Americi – opusteno! To znam, jer kada sam čuo policijsku sirenu tamo, znao sam da nije zbog mene. -Ričard Prajor
iao-sam-u-zimbabve-sada-znam-kako-se-belci-oseaju-u-americi-opusteno-to-znam-jer-kada-sam-uo-policijsku-sirenu-tamo-znao-sam-da-nije-zbog-mene