I samo požrtvovanje, koje se obično navodi kao protivteza egoizma, samo je čist egoizam.


i-samo-portvovanje-koje-se-obino-navodi-kao-protivteza-egoizma-samo-ist-egoizam
karlo binisamopožrtvovanjekojeseobičnonavodikaoprotivtezaegoizmačistegoizami samosamo požrtvovanjekoje sese običnoobično navodinavodi kaokao protivtezaprotivteza egoizmasamo jeje čistčist egoizami samo požrtvovanjekoje se običnose obično navodiobično navodi kaonavodi kao protivtezakao protivteza egoizmasamo je čistje čist egoizamkoje se obično navodise obično navodi kaoobično navodi kao protivtezanavodi kao protivteza egoizmasamo je čist egoizamkoje se obično navodi kaose obično navodi kao protivtezaobično navodi kao protivteza egoizma

I to mi je nešto – slava. Skupo je plaćaš, a ne možeš je zadržati. Nije li ona egoizam velikih ljudi kao što je sreća egoizam budala? -Onore de Balzak
i-to-mi-neto-slava-skupo-plaa-a-ne-moe-zadrati-nije-li-ona-egoizam-velikih-ljudi-kao-to-srea-egoizam-budala
Brak je preporučeno pismo, obično pogrešno adresirano, koje je interesantno samo dok je zatvoreno. -Branislav Nušić
brak-preporueno-pismo-obino-pogreno-adresirano-koje-interesantno-samo-dok-zatvoreno
Mašta bombaša samoubice ga navodi da veruje u uzvišeno herojsko delo, dok se on zapravo samo bespotrebno raznosi i uzima tuđe živote. -Salman Rušdi
ma-bombaa-samoubice-ga-navodi-da-veruje-u-uzvieno-herojsko-delo-dok-se-on-zapravo-samo-bespotrebno-raznosi-i-uzima-e-ivote
Neprijatelji, to su samo naši prerušeni prijatelji koje od nas deli samo kakav nesporazum ili predrasuda. -Jovan Dučić
neprijatelji-to-su-samo-nai-prerueni-prijatelji-koje-od-nas-deli-samo-kakav-nesporazum-ili-predrasuda