I senke se boje bezbožnici: senke od drveća čine im se kao vojske. Gde god šta šušne, bezbožnik misli da osvetnik dolazi. Treptrenje lišća on čuje kao zveku sindžira; glasove ptica prima kao poklič lovaca koji jure divljač.


i-senke-se-boje-bezbonici-senke-od-drvea-ine-im-se-kao-vojske-gde-god-une-bezbonik-misli-da-osvetnik-dolazi-treptrenje-lia-on-uje-kao-zveku-sindira
nikolaj velimirovićsenkesebojebezbožnicioddrvećačineimkaovojskegdegodtaunebezbožnikmislidaosvetnikdolazitreptrenjelićaončujezvekusindžiraglasovepticaprimapokličlovacakojijuredivljači senkesenke sese bojeboje bezbožnicisenke odod drvećadrveća činečine imim sese kaokao vojskegde godgod štašta šušnebezbožnik mislimisli dada osvetnikosvetnik dolazitreptrenje lišćališća onon čuječuje kaokao zvekuzveku sindžiraglasove pticaptica primaprima kaokao pokličpoklič lovacalovaca kojikoji jurejure divljači senke sesenke se bojese boje bezbožnicisenke od drvećaod drveća činedrveća čine imčine im seim se kaose kao vojskegde god štagod šta šušnebezbožnik misli damisli da osvetnikda osvetnik dolazitreptrenje lišća onlišća on čujeon čuje kaočuje kao zvekukao zveku sindžiraglasove ptica primaptica prima kaoprima kao pokličkao poklič lovacapoklič lovaca kojilovaca koji jurekoji jure divljač

Posle bombardovanja Hirošime, video sam fotografiju zida jedne kuće gde su senke ljudi koji su tu živeli bile vatrom utisnute u zid zbog intenziteta bombe. Ljudi više nema, ali senke su ostale. -Rej Bredberi
posle-bombardovanja-hiroime-video-sam-fotografiju-zida-jedne-kue-gde-su-senke-ljudi-koji-su-iveli-bile-vatrom-utisnute-u-zid-zbog-intenziteta-bombe
Ne misli na to kao na umiranje. Misli na to kao na odlazak na vreme, da bi izbegao gužvu. -Teri Pračet
ne-misli-na-to-kao-na-umiranje-misli-na-to-kao-na-odlazak-na-vreme-da-bi-izbegao-gu
Nije lako biti zena! Moras razmisljati kao muskarac, ponasati se kao dama, izgledati kao devojka, i raditi kao konj!
nije-lako-biti-zena-moras-razmisljati-kao-muskarac-ponasati-se-kao-dama-izgledati-kao-devojka-i-raditi-kao-konj
VOLIM ŠTO SAM TETKA!! Zato, jer tetka grli kao mama, čuva tajne kao sestra, savetuje kao prijateljica i sve dopusta kao baka… ♥
volim-to-sam-tetka-zato-jer-tetka-grli-kao-mama-uva-tajne-kao-sestra-savetuje-kao-prijateljica-i-sve-dopusta-kao-baka
Prvo dolazi misao; zatim organizacija misli u ideje i planove; potom, transformacija tih planova u stvarnost. Početak, kao što primećujete, je u vašoj imaginaciji. -Napoleon Hil
prvo-dolazi-misao-zatim-organizacija-misli-u-ideje-i-planove-potom-transformacija-tih-planova-u-stvarnost-poetak-kao-to-primeujete-u-vaoj-imaginaciji