I sjedit ću pored tebe tako dugo dok budeš ostala na ovoj rijeci. Ako odeš spavati, spavat ću pored tvojih vrata. Ako otputuješ, slijedit ću tvoj trag. Sve dok mi ne kažeš odlazi. Onda cu otići, ali ću te svejedno voljeti dok živim.


i-sjedit-u-pored-tebe-tako-dugo-dok-bude-ostala-na-ovoj-rijeci-ako-ode-spavati-spavat-u-pored-tvojih-vrata-ako-otputuje-slijedit-u-tvoj-trag-sve-dok
paulo koeljosjeditćuporedtebetakodugodokbudeostalanaovojrijeciakoodespavatispavattvojihvrataotputujeslijedittvojtragsveminekažeodlaziondacuotićialitesvejednovoljetiživimi sjeditsjedit ćuću poredpored tebetebe takotako dugodugo dokdok budešbudeš ostalaostala nana ovojovoj rijeciako odešodeš spavatispavat ćuću poredpored tvojihtvojih vrataako otputuješslijedit ćuću tvojtvoj tragsve dokdok mimi nene kažeškažeš odlazionda cucu otićiali ćuću tete svejednosvejedno voljetivoljeti dokdok živimi sjedit ćusjedit ću poredću pored tebepored tebe takotebe tako dugotako dugo dokdugo dok budešdok budeš ostalabudeš ostala naostala na ovojna ovoj rijeciako odeš spavatispavat ću poredću pored tvojihpored tvojih vrataslijedit ću tvojću tvoj tragsve dok midok mi nemi ne kažešne kažeš odlazionda cu otićiali ću teću te svejednote svejedno voljetisvejedno voljeti dokvoljeti dok živim

Najbolje se osećam dok stvaram, ili bolje rečeno, dok se u meni stvara neka pesma, dok pripremam neku knjigu. -Desanka Maksimović
najbolje-se-oseam-dok-stvaram-ili-bolje-reeno-dok-se-u-meni-stvara-neka-pesma-dok-pripremam-neku-knjigu
O tri predmeta ne žuri da govoriš: o Bogu – dok ne utvrdiš veru u Njega, o tuđem grehu – dok se ne setiš svoga, i o sutrašnjem danu – dok ne svane! -Nikolaj Velimirović
o-tri-predmeta-ne-uri-da-govori-o-bogu-dok-ne-utvrdi-veru-u-njega-o-em-grehu-dok-se-ne-seti-svoga-i-o-sutranjem-danu-dok-ne-svane
Sve dok čovek nastavlja da uništava niže oblike života, dotle neće biti zdrav ili u miru. Sve dok čovek masakrira životinje, dotle će se ubijati međusobno. -Pitagora
sve-dok-ovek-nastavlja-da-unitava-e-oblike-ivota-dotle-nee-biti-zdrav-ili-u-miru-sve-dok-ovek-masakrira-ivotinje-dotle-e-se-ubijati-meusobno
Sve dok čovjek nastavlja da uništava niže oblike života, dotle neće biti zdrav ili u miru. Sve dok čovjek masakrira životinje, dotle će se ubijati međusobno. -Pitagora
sve-dok-ovjek-nastavlja-da-unitava-e-oblike-ivota-dotle-nee-biti-zdrav-ili-u-miru-sve-dok-ovjek-masakrira-ivotinje-dotle-e-se-ubijati-meusobno
Ne bori se protiv svojih misli, jače su od tebe. Ako želiš da ih se oslobodiš, prihvati ih. Misli o čemu one žele da misliš, dok se ne umore. -Paulo Koeljo
ne-bori-se-protiv-svojih-misli-jae-su-od-tebe-ako-eli-da-ih-se-oslobodi-prihvati-ih-misli-o-emu-one-ele-da-misli-dok-se-ne-umore