I sta? Ja sad treba da patim zbog tebe? Vazi, evo, umirem. ;)


i-sta-ja-sad-treba-da-patim-zbog-tebe-vazi-evo-umirem
stajasadtrebadapatimzbogtebevazievoumiremi staja sadsad trebatreba dada patimpatim zbogzbog tebeja sad trebasad treba datreba da patimda patim zbogpatim zbog tebeja sad treba dasad treba da patimtreba da patim zbogda patim zbog tebeja sad treba da patimsad treba da patim zbogtreba da patim zbog tebe

Najveća je od svih ludosti – žrtvovati svoje zdravlje, ma šta to bilo; zbog sticanja imovine, zbog napredovanja u službi, zbog učenosti, zbog slave, a da o toj slasti i kratkotrajnim užicima i da ne govorimo. Šta više, zdravlju treba sve podrediti.Voli onog ko` voli tebe,samo pazi da te ne zajebe. Kad ti kaže:umrijet ću zbog tebe,ti mu reci:umri ko` te jebe.! :DZnaš šta sledi. Ipak je ona bila nešto što vredi. Pa, kad se onog jula nismo potukli zbog njene časti, zar ćemo sad zbog ovih očajnika željnih vlasti.Pijanstvo je kao rano detinjstvo, svi se secaju kakav si bio i sta si radio – sem tebe! :DStatus veze: Cekam da shvati sta treba da uradi… :D :D :Dlako je moj cilj da otkrijem suštinu ljubavi, i premda patim zbog osoba kojima sam poklonila svoje srce, uviđam da oni koji su dotakli moju dušu, nisu uspijeli da probude moje telo, a oni koji su doticali moje tijelo, nisu uspijevali da dosegnu do moje duše.