I sva sreća koja me je zadesila bila je samo zato što sam kockice bacio kako treba.


i-sva-srea-koja-me-zadesila-bila-samo-zato-to-sam-kockice-bacio-kako-treba
Čarls bukovskisvasrećakojamezadesilabilasamozatotosamkockicebaciokakotrebai svasva srećasreća kojakoja meme jeje zadesilazadesila bilabila jeje samosamo zatozato štošto samsam kockicekockice baciobacio kakokako trebai sva srećasva sreća kojasreća koja mekoja me jeme je zadesilaje zadesila bilazadesila bila jebila je samoje samo zatosamo zato štozato što samšto sam kockicesam kockice baciokockice bacio kakobacio kako trebai sva sreća kojasva sreća koja mesreća koja me jekoja me je zadesilame je zadesila bilaje zadesila bila jezadesila bila je samobila je samo zatoje samo zato štosamo zato što samzato što sam kockicešto sam kockice baciosam kockice bacio kakokockice bacio kako trebai sva sreća koja mesva sreća koja me jesreća koja me je zadesilakoja me je zadesila bilame je zadesila bila jeje zadesila bila je samozadesila bila je samo zatobila je samo zato štoje samo zato što samsamo zato što sam kockicezato što sam kockice baciošto sam kockice bacio kakosam kockice bacio kako treba

Znala sam da pripadam javnosti i svetu. Ne zato što sam bila talentovana ili lepa, već zato što nisam pripadala ničemu i nikom drugom. -Merlin Monroe
znala-sam-da-pripadam-javnosti-i-svetu-ne-zato-to-sam-bila-talentovana-ili-lepa-ve-zato-to-nisam-pripadala-emu-i-nikom-drugom
Nemoj se bojati svojih neobičnih razmišljanja, zato što sva danas prihvaćena razmišljanja su nekada bila neobična. -Bertrand Rasel
nemoj-se-bojati-svojih-neobinih-razmiljanja-zato-to-sva-danas-prihvaena-razmiljanja-su-nekada-bila-neobina
Adam je bio samo čovek - a to objašnjava sve. On nije uzeo jabuku zbog nje same, nego zato što mu je bila zabranjena. Da mu je bila zabranjena zmija, on bi verovatno i nju pojeo. -Mark Tven
adam-bio-samo-ovek-a-to-objanjava-sve-on-nije-uzeo-jabuku-zbog-nje-same-nego-zato-to-mu-bila-zabranjena-da-mu-bila-zabranjena-zmija-on-bi
Ona je bila orhideja baš tamo gde je to retkost. Da se zadesila negde gde sve vrvi od orhideja, sigurno bi bila neki potpuno drugi cvetić. -Đorđe Balašević
ona-bila-orhideja-ba-tamo-gde-to-retkost-da-se-zadesila-negde-gde-sve-vrvi-od-orhideja-sigurno-bi-bila-neki-potpuno-drugi-cveti
Oni su se smejali meni zato što sam drugačiji. Ja sam se smejao njima zato što su svi isti. -Čarls Bukovski
oni-su-se-smejali-meni-zato-to-sam-drugaiji-ja-sam-se-smejao-njima-zato-to-su-svi-isti