i sve je moje tamo gde si ti ♥


i-sve-moje-tamo-gde-ti
svemojetamogdetii svesve jeje mojemoje tamotamo gdegde sisi titi ♥i sve jesve je mojeje moje tamomoje tamo gdetamo gde sigde si tisi ti ♥i sve je mojesve je moje tamoje moje tamo gdemoje tamo gde sitamo gde si tigde si ti ♥i sve je moje tamosve je moje tamo gdeje moje tamo gde simoje tamo gde si titamo gde si ti ♥

Ma, uzalud… Uz život se ne prilaže uputstvo za upotrebu i svako to odredi kako ume: zanemi tamo gde bi drugi viknuo, nasmeje se gde bi drugi zaplakao, uvredi se tamo gde bi se drugi obradovao… Uđe u pogrešan vagon, siđe stanicu pre ili kasnije… Pokoleba se, samo prebaci veslo iz ruke u ruku, a struja ga odnese presudno dalje, odredi drugo mesto gde će pristati.Ona je bila orhideja baš tamo gde je to retkost. Da se zadesila negde gde sve vrvi od orhideja, sigurno bi bila neki potpuno drugi cvetić.A hteo sam poslednji put da joj šapnem na uho da je bila moje sve. Pazi mene, bila, zapravo bila i ostala moje sve.Volim da me diras tamo gde se palim.Tvoj TV :-PZlo se javlja tamo gde nema više ljubavi.Tamo gde ima poštovanja ima i straha, međutim tamo gde je strah ne mora uvek biti i poštovanja, jer sam strah ima daleko veći opseg od poštovanja.