i sve je moje tamo gde si ti ♥


i-sve-moje-tamo-gde-ti
svemojetamogdetii svesve jeje mojemoje tamotamo gdegde sisi titi ♥i sve jesve je mojeje moje tamomoje tamo gdetamo gde sigde si tisi ti ♥i sve je mojesve je moje tamoje moje tamo gdemoje tamo gde sitamo gde si tigde si ti ♥i sve je moje tamosve je moje tamo gdeje moje tamo gde simoje tamo gde si titamo gde si ti ♥

Ona je bila orhideja baš tamo gde je to retkost. Da se zadesila negde gde sve vrvi od orhideja, sigurno bi bila neki potpuno drugi cvetić. -Đorđe Balašević
ona-bila-orhideja-ba-tamo-gde-to-retkost-da-se-zadesila-negde-gde-sve-vrvi-od-orhideja-sigurno-bi-bila-neki-potpuno-drugi-cveti
A hteo sam poslednji put da joj šapnem na uho da je bila moje sve. Pazi mene, bila, zapravo bila i ostala moje sve. -Đorđe Balašević
a-hteo-sam-poslednji-put-da-joj-apnem-na-uho-da-bila-moje-sve-pazi-mene-bila-zapravo-bila-i-ostala-moje-sve
Volim da me diras tamo gde se palim.Tvoj TV :-P
volim-da-me-diras-tamo-gde-se-palimtvoj-tv-p
Zlo se javlja tamo gde nema više ljubavi. -Hajnrih Hajne
zlo-se-javlja-tamo-gde-nema-vie-ljubavi
Tamo gde ima poštovanja ima i straha, međutim tamo gde je strah ne mora uvek biti i poštovanja, jer sam strah ima daleko veći opseg od poštovanja. -Sokrat
tamo-gde-ima-potovanja-ima-i-straha-meutim-tamo-gde-strah-ne-mora-uvek-biti-i-potovanja-jer-sam-strah-ima-daleko-vei-opseg-od-potovanja