I tako malo pomalo sve je nase propalo.


i-tako-malo-pomalo-sve-nase-propalo
takomalopomalosvenasepropaloi takotako malomalo pomalopomalo svesve jeje nasenase propaloi tako malotako malo pomalomalo pomalo svepomalo sve jesve je naseje nase propaloi tako malo pomalotako malo pomalo svemalo pomalo sve jepomalo sve je nasesve je nase propaloi tako malo pomalo svetako malo pomalo sve jemalo pomalo sve je nasepomalo sve je nase propalo

Mnogi ljudi se okreću televiziji, ne u nadi da će se zabaviti, već iz očajanja što im je sve drugo u životu propalo.Vremenom ćeš se navići na rastajanje. Naučićeš da se sećaš, a sećanje je isto kao i susret. I pomalo ćeš navići da voliš mnoga bića u uspomeni. Na kraju ćeš videti da si ti pomalo svi koje si nekada volela. Jednom ćeš morati da daš sve i da te ne boli. Naučićes da sanjaš.obecali smo ja i ti zauvjek,,sve smo srusili,nase sne unistili,,ostaje jedno A i D ZAUVJEK…,,,,, (zauvjek tvoj)Vreme prolazi, malo po malo i sve laži koje smo izgovorili postaju istina.Mudar čovek gleda na prostranstvo i ne smatra malo tako malim ni veliko tako velikim, jer on zna da dimenzije nemaju granica.Još malo i zaboravićeš na sve. Još malo, i sve će zaboraviti na tebe.