I što nije zabranjeno, može da ne bude pošteno.


i-to-nije-zabranjeno-moe-da-ne-bude-poteno
baltazar bogišićtonijezabranjenomožedanebudepotenoi štošto nijenije zabranjenomože dada nene budebude poštenoi što niješto nije zabranjenomože da neda ne budene bude poštenoi što nije zabranjenomože da ne budeda ne bude poštenomože da ne bude pošteno

Ono što nije, što ne može i ne treba da bude bilo je jače od onog što jeste i što postoji, očigledno, stvarno i jedino moguće.Treći put kad se zaljubiš, izbriši obe ranije. Nek treća bude prva. Nek peta bude prva. Nek stota bude prva, ako se pošteno diše. Kad ljubav brojiš do jedan, onda je ima najviše!Zamislite tu nesreću kad neko ne ume da bude ono što zaista jeste, i da u tome što jeste bude i svečan i uspravan, nego vam stalno zavidi što ne zna da bude: vi.A kod tebe me najviše nervira to što na tebe čovjek ne može ni da se naljuti pošteno. Znaš li? Znaš, a? O, znaš ti to. Vrlo dobro ti to znaš.Snimati filmove za mene, najpre i pre svega, znači ispričati priču. Ta priča može da bude neverovatna, ali ona ne treba nikada da bude obična. Poželjno je da bude dramatična i humana. Drama, to je život iz koga su isključeni svi dosadni momenti.Najgore što se pesniku može desiti je da bude omiljen i neshvaćen.